Skip to main content
Comercio online Derecho Desestimiento Garantias

Venda online: garantia i Dret de Desistiment. Diferències.

Si tens un comerç en línia, és probable que t’hagis preguntat la diferència entre la garantia i el dret de desistiment. Poden semblar coses similars però el tractament legal és molt diferent, vegem-ho.

Ambdós són drets dels consumidors i es regulen en la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, però fins aquí arriben les semblances.

El Dret de Desistiment

Aquest és un dret que han d’atendre tots els comerços que realitzin vendes en línia amb consumidors (B2C), i que consisteix a donar la possibilitat als consumidors que tornin qualsevol producte que hagin comprat en línia.

  • Termini? La devolució s’ha de fer dins dels 14 dies des de la recepció del producte.
  • El consumidor ha de donar alguna explicació? No. El producte pot funcionar a la perfecció.
  • El consumidor ha d’assumir algun cost? El comerç ha de tornar el preu del producte i les despeses d’enviament assumits pel consumidor. Aquest s’ha de fer càrrec de les despeses de devolució.
  • Ha de retornar en l’embalatge original? No necessàriament, la llei preveu que el consumidor pot haver manipulat el producte sempre que sigui per a comprovar “la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament”.
  • Hi ha excepcions? Sí, per exemple si el producte ha estat personalitzat segons les instruccions del consumidor, però cal advertir d’això en les teves Condicions de Compra.
  • Alguna cosa més? Cal incloure en la teva web un formulari per exercir aquest dret.
Dret de Desistiment Garanties Comercio online

Les garanties de béns de consum

Consisteix en el dret dels consumidors a reclamar per productes defectuosos.

  • Termini? El venedor respon de la “falta de conformitat el producte”, durant 2 anys des del seu lliurament. En els primers 6 mesos es presumeix que el producte no funcionava quan va ser lliurat i entre els 6 mesos i els 2 anys, haurà de demostrar-ho el consumidor. El consumidor ha d’informar de la falta de conformitat dins dels 2 mesos d’ençà que en va tenir coneixement. Voluntàriament el venedor podrà ampliar el termini de 2 anys, mitjançant una garantia comercial. En cas de productes de segona mà el termini de garantia legal es redueix a l’any.
  • En què consisteix el dret? El consumidor podrà escollir, en primera instància, entre la reparació o substitució del producte. Si això no és possible, podrà escollir llavors entre la resolució del contracte o la disminució del preu.
  • El consumidor ha d’assumir algun cost? No, ni inclús els costos d’enviar el producte al venedor si s’ha escollit la seva reparació.

És important doncs atendre els drets dels consumidors, però ho és igualment tenir clares les obligacions dels comerços identificant bé si ens trobem davant d’un dret de desistiment o d’execució d’una garantia.