Skip to main content

Avís legal

1. Informació relativa al compliment de l’article 10 LSSICE

  • Titular de la web:  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP (d’ara endavant “el Prestador del Servei”).
  • Adreça: Centre d’Empreses Casa del Marquès – Passeig del Bellresguard, 12 – 08320 El Masnou (BCN)
  • Telèfon: (+34) 933 801 256
  • CIF: B66927633
  • Estatut General de l´Advocacia Espanyola: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd658-2001.html

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web del Prestador del Servei, concretament, sobre el disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan el Prestador del Servei així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web del Prestador del Servei estan protegits per la llei.

2. En relació als articles jurídics disponibles des de la pàgina web, es concedeix una llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial, segons les condicions disponibles a (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode).

3. El Prestador del Servei no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l’establert en l’article 17 de la LSSI.

4. El Prestador del Servei no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l´Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat del Prestador del Servei i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del Prestador del Servei o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del Prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de la Consultoria, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. En conseqüència el Prestador del Servei no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

3. Clàusula arbitral.

Per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació del serveis prestats pel Prestador del Servei, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats Barcelona (TACAB), al qual se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i l´administració de l’arbitratge, d’acord amb el Reglament del TACAB vigent.

4. Condicions d’ús.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l´ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s´obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d´aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d´altres usuaris.
Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat del Prestador del Servei.
Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web del Prestador del Servei hauran d´acceptar la Política de Privacitat.