Blog d'Advocats de Dret Digital i Protecció de dades

Guia cookies Andorra

Guia de cookies d’Andorra

Si disposes d’una pàgina web operada per una empresa amb domicili a Andorra, cal que tinguis en compte que també caldrà adaptar-la als requisits sobre cookies fixats per l’Agència Andorrana de Protecció...

Continua llegint

Registre d'activitat del tractament

Registre d’activitat del tractament

Una de les novetats principals de l’RGPD és l’obligació que els responsables i els encarregats del tractament creïn i mantinguin actualitzat un registre d’activitat dels tractaments de...

Continua llegint

Qüestionari RGPD

Qüestionari RGPD per a proveïdors

En el procés d’adaptació o implementació de les empreses a l’RGPD, cal identificar els proveïdors amb accés a dades (coneguts com a encarregats del tractament) i fer-los un qüestionari RGPD....

Continua llegint

Andorra i el Blockchain

Andorra i el Blockchain

Andorra està vivint una autèntica revolució en matèria de projectes i plataformes basades en la tecnologia blockchain i és que, a més dels indubtables beneficis fiscals que per una empresa té ubicar-se...

Continua llegint