Modificació de la Llei de serveis a la societat de la informació

El passat 31 de març es va publicar al BOE el RDL 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, pel qual s’han produït alguns canvis en la Llei de serveis a la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol). En base a aquesta norma, s’exigeix ??que a partir d’ara, tot enviament de comunicacions comercials ha d’identificar clarament la identitat del remitent, és a dir, no es podrà dissimular ni amagar qui és el remitent de la informació. Tampoc es podrà incitar mitjançant aquesta comunicació a que l’usuari visiti pàgines que no contemplin el que preveu l’article 20 d’aquesta norma (que fa referència a les exigències que ha de contemplar tot prestador de serveis en les seves comunicacions comercials).
A més, també es contempla el fet que en cas que s’efectuï una comunicació per correu electrònic, aquesta ha d’incloure, necessàriament, una adreça de correu electrònic on poder exercir el dret d’oposició al tractament de dades i / ó la revocació per a l’enviament d’aquest tipus de comunicacions. Relacionat amb aquest tema, es permet que fins i tot el destinatari pugui revocar el seu consentiment amb una simple notificació d’aquesta voluntat al remitent.
Una altra modificació d’aquesta norma, està relacionada amb les dades que es guarden en els equips dels destinataris (cookies). Així, es permet que els prestadors de servei puguin utilitzar els dispositius d’emmagatzematge i recuperació als terminals dels destinataris, sempre que se’ls hagi informat clarament de la finalitat de l’ús i del tractament, i sense contravenir, en cap cas, el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56