La transferència de dades a Israel

La UE ha confirmat que Israel compleix amb uns requisits de protecció adequats, segons l’establert en la normativa comunitària de protecció de dades personals. Així a partir de la Decisió de la Comissió, les transferències de dades aquest país, no exigiran l’autorització del Director de l’AEPD.

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56