La seguretat de la informació a les pimes

INTECO ha publicat aquest mes el “Estudi sobre seguretat de la informació i continuïtat de negoci en les pimes espanyoles”.

En aquest estudi, entre altres aspectes, s’indica que un 26’1% de les petites i mitjanes empreses ha experimentat en l’últim any un incident de seguretat de la informació i, d’entre ells, els que més es produeixen són els relacionats amb malware (programari maligne, com virus, cucs …) i correu no desitjat o spam. D’altra banda, també s’han produït alguns incidents relacionats amb els dispositius mòbils que tenen a veure, normalment, amb la pèrdua i sostracció d’aquests terminals.

Segons el mateix estudi, els programes antivirus i tallafocs són les eines d’ús més generalitzat per les pimes espanyoles, estant presents en 9 de cada 10 ordinadors. Si bé, en els dispositius mòbils, l’aplicació d’aquestes mesures és molt menor.

Es considera per aquest estudi que les pimes en l’actualitat, mostren una gran conscienciació per la gestió de la informació com a actiu de valor a l’empresa, realitzant còpies de seguretat i un altre tipus de pràctiques per garantir la disponibilitat, integritat i confidencialitat de la mateixa. No obstant això, un 54’4% de les empreses no modifiquen les seves mesures de seguretat si es produeixen incidents, mentre que un 38’5% sí que es mostren proactius, incorporant noves eines o hàbits però no s’aprecia grans canvis a nivell organitzatiu ni estratègic .

És important, doncs, que es tinguin en compte els efectes que poden provocar aquests errors de seguretat a la nostra empresa, podent provocar problemes a nivell organitzatiu o d’operativa, o bé, fins i tot provocar danys d’imatge o econòmics, de manera que tota empresa ha de ser conscient que cal adoptar totes les mesures i mecanismes que estiguin al seu abast per intentar evitar que es produeixin aquest tipus d’incidents.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56