Skip to main content
Consumidors i usuaris

Consumidors i usuaris: novetats davant el comerç electrònic

El passat dia 19 d’abril, amb motiu de la transposició de la Directiva 2011/83/UE, es va aprovar l’avantprojecte de llei que modifica el text refós de la Llei General de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Les novetats més importants que portarà aquesta reforma són:

1.- S’exigirà una major informació (clara i precisa) cap al consumidor per part del prestador del servei.

2.- S’ampliarà el termini, de set a catorze dies, que tindrà el consumidor per exercir el dret de desistiment (per retornar el que ha comprat). En cas que no s’informi al consumidor sobre: el dret de desistiment, en què consisteix, com pot exercitar-ho i el termini per fer-ho, el termini dels catorze dies quedarà ampliat automàticament als dotze mesos (ara són tres).

3.- S’ampliaran els drets del consumidor respecte a les garanties dels productes.

4.- S’exigirà que el consumidor sàpiga i accepti el preu final del producte (inclosos impostos i despeses d’enviament) abans que finalitzi la compra.

5.- En cas que el prestador de servei disposi de línia telefònica per a que els consumidors i usuaris contactin amb ell, aquesta no podrà ser de cost superior al de la tarifa bàsica.

6.- No es podran imposar despeses per l’ús de determinats mitjans de pagament.

En el cas de la contractació telefònica, s’amplien les garanties del consumidor, entre d’altres: s’exigirà que el contracte es confirmi per escrit o en un altre suport permanent i l’oferta no serà vinculant fins que el consumidor hagi signat el contracte o enviat el seu acord per escrit (fax, correu electrònic o, fins i tot, SMS).

Aquesta reforma pretén protegir més al consumidor i fomentar les transaccions online.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!