Condemnat el titular d'un fòrum per vulneració del dret a l'honor

El Tribunal Suprem, mitjançant Sentència número 68/2014, de data 7 de gener de 2014, ha condemnat al titular d’una pàgina web, que contenia diferents foros, al pagament 12.000 euros en concepte d’indemnització per danys i perjudicis, en considerar que el demandat ha vulnerat el dret a l’honor del demandant, qui havia estat objecte d’insults i amenaces a través dels foros.

El titular dels foros (el demandat) es va oposar en primera i segona instància a la condemna (en ambdues instàncies es va estimar la demanda) sobre la base de l’exclusió de responsabilitat dels prestadors de serveis de la societat de la informació de l’article 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic ja que, ell no pot controlar el que els usuaris posen en els seus foros i en defensa del dret a llibertat d’expressió.

No obstant això, l’alt Tribunal, igual que ho fes el Jutjat de Primera Instància i l’Audiència Provincial de Barcelona, entén que el titular de la web és responsable dels continguts il·lícits que els usuaris pengen a la seva pàgina des del moment en què és coneixedor del contingut il·lícit i així i tot, no ho retira i que en aquest cas, no preval el dret a la llibertat d’expressió, sinó el dret a l’honor del demandant qui va ser insultat i amenaçat a través dels foros, cosa diferent hauria estat en cas que s’hagués fet una mera crítica, però no era el cas.

Així mateix, el Tribunal Suprem estableix que malgrat que no va quedar provada la recepció del burofax per part del demandat amb la petició de la retirada d’informació que efectuava el demandant, sí que va quedar acreditat que la pàgina web disposava de moderadors dels foros que podien haver controlat el contingut dels mateixos i que, malgrat que es va interposar demanda, el demandat no va retirar els continguts de la seva pàgina web fins que es va dictar la sentència en primera instància, per la qual cosa, segons el parer del Tribunal no cal apreciar l’exclusió de responsabilitat de l’article 16 de la LSSI.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56