Avui venç la data per implementar la modificació de les Directives 2002/22/CE i 2002/58/CE

En aquesta modificació es preveu un canvi substancial en relació a l’ús de “cookies” durant la navegació per Internet, sent exigible a partir d’aquest moment, el consentiment previ dels usuaris per a la seva utilització: “Els Estats membres vetllaran per que únicament es permeti l’emmagatzematge d’informació, o l’obtenció d’accés a la informació ja emmagatzemada, en l’equip terminal d’un abonat o usuari, a condició que el citat abonat o usuari hagi donat el seu consentiment després que se li hagi facilitat informació clara i completa, en particular sobre les finalitats del tractament de les dades, conformement al que es disposa en la Directiva 95/46/CE“.
Espanya ja ha implementat la Directiva 2002/22/CE mitjançant la publicació en el BOE de 24 de maig del Reial Decret 726/2011.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56