17 de maig, Dia d'Internet

El 17 d’aquest mes de Maig, s’organitza a 23 països, el Dia Mundial de les Comunicacions i Societat de la Informació. A la web oficial de l’event, es pot trobar més informació sobre els diferents actes previstos per aquesta jornada [+].

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56