Skip to main content
Metatag

Ús de marca com a metatag

L’Audiència Provincial de Burgos, mitjançant sentència número 47/2013, reconeix que l’ús d’una marca registrada com metatag suposa l’ús il·lícit d’una marca.

En el cas concret jutjat, l’empresa titular de la marca registrada Capritxos de la Reina va demandar a l’empresa titular de la marca Capritxos Olifrey per un presumpte ús il·lícit de la seva marca ja que, quan s’introduïa en el cercador de Google les paraules “Capritxos de la Reina” apareixia la pàgina web propietat de Capritxos de Olifrey i això, era a causa de que la pàgina web de Capritxos de Olifrey havia utilitzat en el codi de programació de la seva pàgina web les paraules “Capritxos de la Reina” per així, posicionar-se en Google.

Aquesta situació, suposa que Capritxos de Olifrey ha utilitzat la marca titularitat de Capritxos de la Reina com metatag per posicionar-se a Google. Malgrat que l’alt Tribunal entén que no hi ha confusió entre les marques pel consumidor i que per tant, no procedeix declarar nul·la la marca Capritxos de Olifrey, sí que reconeix que l’ús de la marca Capritxos de la Reina com metatag per part del demandat suposa un ús il·lícit de la marca, i tot això, malgrat que el titular de la marca Capritxos de la Reina no estigui utilitzant actualment la seva marca.

Així, l’Audiència Provincial de Burgos condemna a Capritxos de Olifrey al cessament de l’ús de la marca Capritxos de la Reina com metatag i a indemnitzar als titulars de la mateixa pels danys i perjudicis soferts, per un import igual al 1% de la xifra de negocis obtingut pel demandat amb els productes il·lícitament venuts a partir de la data de l’ús de la marca com metatag.

En tot cas cal recordar que el titular d’una marca registrada té el següent dret a prohibir en el tràfic econòmic segons l’article 34.2 de la Llei de marques.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!