Skip to main content
Cookies no requereixen consentiment

Primer procediment sancionador per ús de cookies

Fa uns dies, hem tingut coneixement de l’existència del primer procediment sancionador que s’ha obert a Espanya contra una pàgina web per l’ús de les cookies.
Segons sembla, l’empresa titular de la pàgina web (de la qual es desconeixen les dades) ha estat denunciada per un usuari perquè la instal·lació de cookies en el seu navegador es feia de forma prèvia al fet que aquest hagués consentit la instal·lació.
A simple vista, podríem dir que hi ha un clar incompliment per part de la pàgina web denunciada en instal·lar les cookies de forma prèvia a recaptar el consentiment de l’usuaris (la llei estableix que l’usuari ha de consentir de forma expressa o tàcita la instal·lació de cookies en el seu navegador una vegada és advertit de l’ús de les mateixes pel lloc web). Ara bé, quan les cookies que s’instal·len, són instal·lades per terceres empreses alienes al titular de la pàgina web, és a dir, per empreses que li presten un servei a la pàgina web, el tema ja no està tan clar.
Estem parlant dels serveis que la majoria de pàgines webs utilitzen per posar publicitat i que, per exemple, presta Google a través del seu servei de Adsense.
En aquests casos, qui instal·la les cookies i les controla és la tercera empresa, seguint l’exemple d’abans, Google, per la qual cosa, aquí, al nostre entendre la responsabilitat de l’empresa titular de la pàgina web ha de decaure.
Si a l’exposat afegim, que el fet que les cookies analítiques (és el tipus de cookies al que ens estem referint al llarg d’aquest article) estiguin sotmeses a la normativa sobre cookies va ser àmpliament discutit i que el Grup de Treball de l’Article 29 (òrgan consultiu europeu en matèria de protecció de dades) ha manifestat que, tot i que no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment informat per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris, els dubtes creixen.
En qualsevol cas, caldrà esperar a veure com evoluciona aquest primer procediment sancionador, perquè d’acabar en sanció, es farà patent que la legislació aplicable no concorda amb la realitat sobre l’ús i instal·lació de cookies.
Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!