Nova regulació per combatre l’Spam telefònic

L’últim BOE de l’any 2009 anunciava que el Congrés havia aprovat una modificació del règim legal de la competència deslleial i de la publicitat, per la qual s’intentaven minorar les pràctiques enganyoses, encobertes i agressives del telemàrketing.

Si fem una ullada al Capítol II de la nova llei, podem apreciar una enumeració de les prohibicions de la mateixa. La mencionada regulació considera deslleial la realització de propostes comercials no desitjades i reiterades per telèfon, fax, correu electrònic o altres mitjans de comunicació a distància, excepte en les circumstàncies i en la mesura que estigui justificat legalment per a fer complir una obligació contractual.
Per a defensar l’usuari davant d’aquestes pràctiques agressives, la nova llei permet al consumidor oposar-se a rebre spam des de la primera trucada, i obliga a les empreses a donar a aquests clients de baixa de les seves llistes des del primer avís que emetin.
A més, per tal que l’usuari o consumidor pugui exercitar el seu dret a manifestar la seva oposició a rebre propostes comercials no desitjades, la nova regulació disposa que les trucades hauran de realitzar-se des d’un número de telèfon identificable.
S’espera que dites modificacions siguin un bon avanç en la protecció dels consumidors i usuaris enfront l’augment de la publicitat agressiva dels últims temps, especialment per part de les operadores de telefonia mòbil.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56