Logo, com registrar-lo?

Qualsevol empresa, emprenedor o start-up que ofereixi els seus serveis o productes, ha de pensar en la forma perquè la seva imatge o logo corporatiu o relacionats amb aquests productes o serveis, sigui protegit d’usos indeguts per part de tercers. Els noms comercials, marques, logos associats a productes o serveis, són la forma en què els consumidors reconeixeran a l’empresari al mercat pel que resulta necessari plantejar-se una mínima inversió per evitar aquests problemes a posteriori del llançament del nostre projecte. En aquest punt, molts d’aquests empresaris que han invertit temps i diners en el disseny d’un logo, es pregunten quins mitjans legals existeixen per registrar-lo. La resposta dependrà d’una sèrie de preguntes que has de fer-te. On oferiré els meus productes o serveis? La primera pregunta a realitzar per saber com registrar un logo, és analitzar quin serà el teu mercat. En el cas que prevegis oferir els teus productes o serveis únicament a Espanya, hauràs de pensar en un registre nacional del teu logo i en el cas que centris el teu mercat en més d’un Estat membre de la Unió Europea, hauràs de plantejar-te un registre europeu o comunitari. La diferència bàsica és el cost, menor en el cas del registre nacional i l’àmbit de protecció, major en l’àmbit europeu, ja que aquest registre protegeix el teu logo en tots els Estats de la Unió Europea. Com es registra el logo? El registre del logo, tant nacional com a europeu, ha de sol·licitar-se exactament igual que es faria amb una marca, així depenent dels següents criteris podràs realitzar dos tipus de registres: – Marca figurativa: aquella que únicament incorpori el logo sense cap text. – Marca mixta: aquella que juntament amb el logo, inclogui el nom o denominació de la marca.

logo
logo

Què he de fer abans de demanar el registre? La sol·licitud del registre té un cost considerable i en el cas que no et concedissin el registre, perdries la quantitat invertida. Per això és necessari i imprescindible que realitzis una recerca prèvia per veure si el teu logo està ja registrat. Aquesta cerca es realitza en llocs diferents en funció de si és un registre nacional o europeu. En el cas de les marques mixtes, limita’t a posar la part de text de la teva marca en el cercador. Si la teva marca està lliure, has de decidir en quina classe demanar el registre del teu logo, per a això defineix primer si és un producte o un servei i en funció del cas sol·licita el registre en aquella de les 42 classes que més s’adeqüi al que ofereixes. Si aconsegueixes el registre del logo, només estarà protegit per a aquella classe en què l’hagis demanat. Quin cost té? Sol·licitar el registre d’un logo a nivell nacional té un cost, si es fa online, de 121,68 € i inclou el registre en una classe. Si el que vols és el registre europeu, el cost ascendeix a 900 €, però inclou fins a tres classes a més de que el teu logo no podrà ser utilitzat per ningú diferent de tu en tota la Unió Europea. Ja tinc el logo registrat i ara què? En qualsevol dels dos casos (nacional i europeu), el registre et protegeix durant un termini de 10 anys, passats els que hauràs de procedir a la renovació sinó vols perdre els drets sobre el teu logo. En cas d’aconseguir el registre has de saber que pots prohibir que qualsevol tercer usi un logo igual o semblant al teu, en el mateix sector d’activitat, sense la teva autorització. Seràs el propietari exclusiu del logo. Finalment recorda que és molt recomanable (obligatori diria), activar una vigilància mentre el teu logo estigui registrat, a l’efecte d’evitar que qualsevol tercer pugui demanar el registre d’un logo igual o semblant i no en siguis conscient d’això. Tant en la marca nacional com l’europea, existeix un termini (2 i 3 mesos respectivament) perquè t’oposis al registre de marques iguals o semblants, però sinó ho fas en aquest temps, s’entén que toleres l’existència d’aquesta marca.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56