Skip to main content
Llista Robinson

Llista Robinson, he de consultar-la?

La Llista Robinson i el deure consultar-la quan es realitzen accions d’email màrqueting o màrqueting telefònic, no és una qüestió menor per a aquelles empreses que fan accions promocionals per compte seu o dels seus clients.

Essencialment la Llista Robinson, o fitxers comuns d’exclusió publicitària com els anomena i regula l’article 49 Reglament que desenvolupa la LOPD, són una eina disponible per a aquelles persones que desitgen que no es faci un ús comercial de les seves dades personals, per a aquells casos en què aquest ús és possible sense el seu consentiment.

Quines dades poden tractar-se sense consentiment?

Bàsicament aquells que estan en fonts accessibles al públic, per exemple les Guies Telefòniques. Així qualsevol empresa que desitgi realitzar una campanya de màrqueting telefònic pot acudir a aquesta font o comprar-la d’algun tercer, a l’efecte de realitzar trucades per oferir els seus productes o serveis.

És necessari ressaltar que transcorregut un any des de la compra o adquisició d’aquesta base de dades, perd la seva característica de font accessible al públic i per tant l’empresa que decideixi seguir usant aquestes dades, haurà d’obtenir el consentiment dels usuaris per fer-ho.

Per què serveix la Llista Robinson?

La Llista Robinson és una eina accessible per a aquelles persones que no desitgen que les seves dades que estan en fonts accessibles al públic siguin utilitzades amb finalitats publicitàries. Així qualsevol persona podrà inscriure’s en el Registre de Llista Robinson indicant aquelles dades seves que no vol que s’utilitzin en campanyes de màrqueting.

Com diem, les dades als quals essencialment es fa referència són el número de telèfon fix i mòbil, però el sistema de registre també preveu els correus electrònics, la qual cosa no deixa de ser sorprenent posat que l’ús del correu electrònic en una campanya d’email màrqueting només és possible si es té el consentiment exprés o es tracta d’un client.

Vull realitzar una campanya de màrqueting he de consultar la Llista Robinson?

Sí. L’anteriorment citat article 49 del RLOPD estableix que: “4. Els qui pretenguin efectuar un tractament relacionat amb activitats de publicitat o prospecció comercial hauran de prèviament consultar els fitxers comuns que poguessin afectar a la seva actuació, a fi d’evitar que siguin objecte de tractament les dades dels afectats que haguessin manifestat la seva oposició o negativa a aquest tractament.”. A més l’AEPD, en procediments sancionadors ha vingut sostenint que la llei “no estableix cap excepció a l’obligatorietat de consulta”.

Com es consulta?

Aquí està el problema, ja que perquè una empresa que realitza una acció de màrqueting accedeixi al contingut complet de la Llista Robinson ha de pagar una quantitat gens menyspreable en cas de no ser associat de Adigital, l’associació que gestiona la Llista Robinson. 

Sota el meu punt de vista, el sistema de consulta previ pagament és un dels elements que expliquen el poc èxit d’aquest sistema, tot això per no qüestionar que l’exercici d’un dret fonamental, estigui subjecte al fet que una empresa pagui una quota a una associació privada. Però dit això, l’AEPD aplica el que aplica, per la qual cosa ha de tenir-se en compte el deure consulta obligatòria i sense excepcions, prèvia a la realització de la campanya.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!