Skip to main content
Política de Privacitat de Google

Les autoritats Europees de Protecció de Dades i la Política de Privacitat de Google

Les Autoritats Europees de Protecció de Dades han publicat les seves conclusions sobre la investigació realitzada en relació a la nova política de privacitat de Google, publicada el passat mes de març.

En aquestes, a mode de carta adreçada a l’empresa nord-americana, conclouen que, després de les respostes donades per Google als qüestionaris plantejats per l’autoritat francesa de protecció de dades (la CNIL), que és qui ha liderat aquesta investigació, s’ha demostrat que l’empresa no té en compte alguns principis clau de la protecció de dades, com la limitació de la finalitat, la qualitat de les dades, la proporcionalitat i el dret d’oposició. Fins i tot es creu que es produeix una absència de límits, en alguns casos, en relació amb l’abast, recollida i ús de les dades.

Així, es considera que Google, en primer lloc, no facilita suficient informació als usuaris que utilitzen els seus serveis, especialment sobre els fins i categories de dades que es tracten. En segon lloc, sembla que Google permet combinar pràcticament qualsevol dada de qualsevol servei i per a qualsevol finalitat.

De vegades, a més, no s’obté un consentiment inequívoc de l’afectat, quan seria necessari. Tot això, en definitiva, produeix una inseguretat per la privadesa dels usuaris que hauria de millorar, segons el manifestat per les autoritats europees.

Per tot això, les pròpies autoritats li remeten una sèrie de recomanacions pràctiques que Google hauria de tenir en compte, a més d’un resum amb les conclusions de l’estudi i amb les recomanacions en detall.

Entre les recomanacions, es considera que Google hauria revelar i detallar a l’usuari la forma en que fa cada tractament i tenint en compte cada servei, així com les seves finalitats i la categoria de dades tractades. Pel que fa a la combinació de dades, Google hauria d’adoptar mesures per aclarir les finalitats d’aquesta combinació així com els mitjans amb els quals es realitza, establint controls més concrets per als usuaris, com per exemple, el consentiment explícit per a la combinació de dades, entre d’altres.

En aquesta carta es reconeix el paper fonamental que Google té a la xarxa, indicant que les recomanacions efectuades no pretenen limitar la capacitat de l’empresa per innovar sinó incrementar la confiança i control de l’usuari en el tractament de les seves dades.

Finalment, es demana a Google que respongui com i en quin termini actualitzarà la seva política de privacitat d’acord amb les recomanacions plantejades per la CNIL.

Si tens consultes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!