Skip to main content
Derecho de desistimiento

Dret de desistiment: les despeses d’enviament en les compres online

La pandèmia ha suposat, entre d’altres coses, un clar augment de les transaccions de comerç electrònic a Espanya, el que ha suposat alhora un increment de les incidències relacionades amb els drets que la normativa vigent atorga als consumidors. Un dels principals drets quan un consumidor compra online és l’anomenat dret de desistiment. 

La gestió del dret de desistiment (devolució) pot resultar un maldecap afegit per les pàgines de comerç electrònic que ofereixen béns o serveis a consumidors finals (B2C).

Ja fa un temps vam voler explicar la diferència entre el dret de desistiment i les garanties, res a veure, però ara ens volem centrar en un aspecte que sol generar confusió: què passa amb les despeses d’enviament i de devolució si un client exerceix el seu dret de desistiment? 

El dret de desistiment s’aplica en el següents supòsits: 

 • Que es realitzi una transacció a distància (online). 
 • Que el comprador sigui consumidor (també inclou les persones jurídiques que compren per una finalitat diferent a la de la seva activitat empresarial). 
 • Que no s’apliquin alguna de les excepcions al dret de desistiment (art. 103 Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris). 

Si es donen aquests supòsits, el client té el dret a retornar allò que hagi comprat o a renunciar al serveis en un termini de 14 dies des de la recepció del producte o la contractació del servei.  

Centrem-nos aquí en els productes, ja que aquests tenen associats dues despeses més a part de la del valor del propi producte adquirit: les despeses d’enviament que el consumidor pot haver pagat per que se li enviï el producte i les despeses de devolució a la magatzem o a l’establiment del comerç. En aquests punts ens volem centrar. 

Despeses d’enviament 

L’art. 107.1 de la Llei de Defensa dels Consumidors és clar en el sentit que l’empresari haurà de retornar al consumidor, una vegada rebut el producte retornat al punt indicat, l’import del producte més les despeses d’enviament. Per tant, si el consumidor ha pagat 100 € per un producte i 3 € de despeses d’enviament, haurà de rebre la totalitat de 103 €, pel mateix mitjà que hagués usat per efectuar la compra. 

Excepció: cal destacar aquí una excepció important que es donaria en el cas que el consumidor, tenint diferents opcions d’enviament en el moment de la compra, no hagués seleccionat la menys costosa. En aquest cas, el comerç podria retenir la diferència entre la modalitat seleccionada pel consumidor i la menys costosa.  

Despeses de devolució 

L’obligació principal del consumidor quan exerceix el dret de desistiment és retornar el producte en un termini de 14 dies des de que manifesta la seva voluntat. En ocasions, això pot ocasionar despeses associades a la devolució d’aquest producte al magatzem o establiment del comerç.

Bé, en aquest cas, la llei també és clara en el sentit que serà el consumidor qui assumeixi aquestes despeses, a no ser que el comerç s’hagi ofert a recollir el producte o, important, si el comerç no ha informat al consumidor, en el procés de compra que li correspon assumir aquestes despeses. 

El coneixement i aplicació pràctica d’aquestes normes i la seva inclusió clara a les Condicions de compra de les webs de comerç electrònic pot evitar posibles problemes amb consumidors i, eventualment, sancions de les administracions públiques competents en matèria de consum que, en algunes ocasions, solen actuar sense denúncia dels consumidors.  

És, per tant, important que en les teves condicions de compra expliquis bé el dret de desistiment, que quedi molt clar què retornaràs i què no i en quines condicions i que facilitis un formulari per exercir aquest dret. En matèria de consum no és suficient en que les coses es facin bé a la pràctica sinó que cal que les teves Condicions de compra reflecteixin clarament allò que disposa la normativa. 

Si tens una ecommerce i vols saber més sobre com aplicar aquests drets al teu lloc web, contacta’ns!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.