Skip to main content
Disseny Industrial

Disseny industrial, com protegir-lo?

Existeix una certa confusió en relació a què és el disseny industrial i quins passos han de seguir-se per a la seva protecció. Essencialment el disseny industrial no és més que l’aparença que es dona a un producte concret ja existent i que li atorga un valor afegit des d’un punt de vista comercial.

Així el disseny industrial no protegeix els avantatges i millores tècniques que s’introdueixen en un producte pel que ja existeixen les patents i els models d’utilitat. El disseny industrial, com tots aquells objectes de propietat industrial, poden tenir accés al registre que en el cas d’Espanya, gestiona l’OEPM. En el cas dels dissenys industrials l’accés al registre és essencial, ja que d’ell neix el dret a utilitzar-ho i prohibir el seu ús.

On està regulat el disseny industrial?

A Espanya hi ha una llei en vigor que regula la protecció del disseny industrial, la Llei 20/2003. D’especial importància és el seu article 45 quan estableix en relació a qui sigui titular registral d’un disseny industrial el seu “dret exclusiu a utilitzar-ho i a prohibir la seva utilització per tercers sense el seu consentiment“. En altres paraules qui disposi d’un títol de registre d’un disseny industrial, pot prohibir que algú faci un ús comercial d’un disseny idèntic o similar.

Idèntic és clar, però similar què significa?

La pregunta del milió i és que hi ha multitud de plets en matèria de dissenys industrials en què la qüestió és essencialment aquesta ja que al cap i a la fi sembla estrany, que algú copiï exactament el disseny industrial d’un altre. L

a resposta ens la dóna l’article 47 així com la jurisprudència que ha tractat àmpliament aquest tema; així per considerar que un disseny és diferent a un altre, aquest haurà de causar en el consumidor informat, una impressió general diferent. Lamentant-ho molt no hi ha una fórmula matemàtica, en cas de conflicte el jutge valorarà tots els elements concurrents per determinar si un disseny determinat produeix una impressió, sensació o efecte diferent al consumidor mitjà, en relació a un altre. En funció d’això, hi haurà o no vulneració i dret a indemnització.

Com es registra?

Com s’ha dit ha d’acudir-se davant l’OEPM, realitzar els tràmits corresponents previ pagament de les taxes aplicables. L’OEPM sol enviar el títol de propietat de forma bastant ràpida però no hem de confondre’ns: una vegada passat aquest tràmit, tercers podran presentar una oposició al nostre registre per entendre que no es compleix algun dels dos criteris necessaris per al mateix: que el disseny no és novedós(és a dir que puguin demostrar que el disseny ha estat publicat amb anterioritat al registre) o que està mancat de caràcter singular (per no provocar una impressió general diferent al consumidor informat, respecte a un altre disseny fet públic amb anterioritat).

En cas d’oposició, serà l’OEPM qui decideixi si el teu disseny ha de continuar registrat o si per contra, ha de ser suspès. En cas de registre has de saber que dura per un termini de 5 anys i pot ser renovat fins a 5 vegades, per terminis iguals. En tot cas hauràs de procedir a registrar el teu disseny industrial, com a més tard, al cap d’un any des que l’estiguis utilitzant.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!