Declaració autoritats de protecció de dades sobre Apps mòbils

Durant aquesta setmana s’ha celebrat la 35ª Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades i Privacitat, on s’han discutit i avaluat els canvis que hi ha hagut i els que queden per venir en relació a la normativa sobre protecció de dades i a la privacitat dels ciutadans.
Una de les declaracions emeses durant la conferència per les autoritats participants (entre les quals es troba l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) i que més revolada està suscitant, és l’emesa el 24 de setembre, relativa a la importància de la privacitat de les app (entenent per tals, les aplicacions dels Smartphones, tablets, etc.).
Així, les Autoritats reconeixen la importància de les app en el dia a dia dels usuaris i l’important treball que exerceixen els desenvolupadors d’aquest tipus de sistemes, així com, la seva aportació a l’economia mundial.
No obstant això, les Autoritats insisteixen en el fet que els usuaris de les app no són conscients de la quantitat de dades personals que faciliten, de la finalitat d’aquestes dades i de com poden fer-les desaparèixer i, expliquen que, no són conscients perquè les app no estan dissenyades tenint en compte la privacitat de l’usuari i el dret a disposar de les seves dades personals. Per tant, les Autoritats insisteixen en que les aplicacions han d’oferir a l’usuari: privacitat i garantia sobre la disposició de les seves dades personals.
Per això, s’insisteix en que el desenvolupament de qualsevol app que vagi a recollir dades personals dels seus usuaris ha d’estar dissenyada des de la privacitat, “la privacitat des del disseny”, per garantir-li a l’usuari el seu dret fonamental a la protecció de dades.
S’assenyala també que la responsabilitat de crear apps que protegeixin la privacitat de l’usuari, no solament és per als desenvolupadors, sinó que ha d’estendre’s als proveïdors de sistemes d’aquestes aplicacions.
Finalment assenyalar, que aquesta declaració sembla l’inici d’un seguiment en profunditat, sobre el compliment de la privacitat de les app, per part de les Autoritats Estatals de Protecció de Dades ja que, s’han compromès a estudiar i millorar aquest tema i revisar-ho en la celebració de la propera conferència.
Consulta la Declaració de Varsòvia [+]

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56