Com gestionar la seguretat a les nostres xarxes socials

L’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) de l’Institut Nacional de Tecnologies de Comunicació (INTECO) disposa al seu bloc d’una sèrie de recomanacions relacionades amb l’ús d’Internet i les xarxes socials que val la pena tenir en compte. Així, per exemple, la setmana passada va publicar al seu bloc www.osi.es una sèrie d’orientacions sobre com tancar comptes d’usuari en xarxes socials, detallant en concret a quins apartats (que, a vegades resulten difícils de trobar) hem d’anar dins la xarxa concreta, per donar de baixa el nostre compte a Facebook, Tuenti, Google o Hotmail, entre d’altres. En aquest sentit, es recomana que s’elimini tota informació associada a aquest compte, com imatges, vídeos o informació que puguin contenir. Aquesta mateixa setmana, des del mateix bloc, l’OSI ens dóna una sèrie de recomanacions sobre com protegir la nostra seguretat i privacitat en les xarxes socials, marcant l’opció correcta de seguretat, que també hem de tenir en compte per evitar accessos indeguts o perjudicials per a nosaltres per part de tercers no autoritzats per nosaltres.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56