Skip to main content
Cita

Cita: límit a la propietat intel.lectual

El dret de cita és un dels més recurrents per justificar l’ús d’obres alienes i algunes vegades s’aplica o interpreta de manera incorrecta. Conèixer bé què inclou el dret de cita per utilitzar continguts aliens, resulta bàsic per evitar problemes amb els autors d’aquests continguts.

Cada vegada més, gestors de blogs o microblogs, es troben davant el dubte de quins continguts de tercers poden utilitzar i quins no i, en moltes ocasions, s’emparen en el dret de cita, que interpreten de manera errònia, la qual cosa els pot causar un greu problema.

En aquest sentit, resulta d’especial interès l’estudi d’aquesta excepció que ha sofert importants canvis en la Llei de propietat intel·lectual, que va entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2015.

En què consisteix el dret de cita?

La normativa de propietat intel·lectual, preveu una sèrie de límits i excepcions als drets que de forma exclusiva, reconeix als autors. El dret de cita es troba entre aquests límits. Així, en el cas que es compleixin una sèrie de requisits, les obres de tercers podran ser utilitzades sense l’autorització de l’autor. En altres paraules, qualsevol, si compleix amb els requisits del dret de cita, podrà usar obres de tercers, sense demanar-los permís.

Quan pot aplicar-se el dret de cita?

Comprendre bé en quins casos és aplicable el dret de cita, pot evitar problemes amb autors, així que en cas de dubtar si l’ús d’una obra d’un tercer està subjecte a aquesta excepció, haurà de tenir-se en compte que:

  • El dret de cita únicament inclou la inclusió d’una obra d’un tercer, en una obra pròpia. És a dir, resulta necessari que qui utilitzi l’obra del citat tercer, ho faci en una pròpia (per exemple en el seu blog o pàgina web personal).
  • Únicament podrà utilitzar-se un fragment de l’obra del tercer, en altres paraules estem parlant d’un extracte o una part inferior al tot. En cap cas està emparat en el dret de cita, l’ús de parts substancialment grans de l’obra o la totalitat de la mateixa.
  • L’ús de l’obra, ha de ser per a finalitats de docents o de recerca. Aquesta excepció dins de l’excepció, no està exempta de polèmica doncs va ser inclosa per Espanya malgrat que la normativa europea que regula el dret de cita, no la preveu. Així i considerant que el dret comunitari o europeu és directament aplicable a Espanya, aquest límit ha d’entendre’s com no posat.

Quines obres poden utilitzar-se?

Específicament la Llei de Propietat Intel·lectual preveu que poden emparar-se en el dret de cita, sempre que es compleixin els requisits anteriors, l’ús de les obres escrites (per exemple un article), sonores (per exemple una cançó) o audiovisuals (per exemple una pel·lícula o vídeo).

Com s’aplica en Internet?

La modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual, que entre altres coses ha ocasionat el tancament de Google News, introdueix importants modificacions en relació a com ha d’aplicar-se el dret de cita a internet fent especial esment a aquelles webs que agreguin fragments d’obres ja divulgades, que no requeriran autorització de l’autor, però sí que hauran de pagar-los una compensació equitativa.

Això inclouria les webs d’enllaços a continguts de tercers, sempre que aquestes webs tinguin una finalitat informativa, de creació d’opinió pública o d’entreteniment. No estaran subjectes al pagament de compensació alguna aquelles webs que disposin de cercadors per localitzar les obres anteriorment indicades, sempre que ho facin sense finalitats comercials.

Comptat i debatut a falta de veure una aplicació pràctica d’aquesta nova regulació, l’ús de parts d’obres de tercers en webs o serveis propis, estarà subjecta al pagament de compensació a través de les entitats de gestió, quedant fora d’aquest pagament els cercadors dissenyats per localitzar les citades obres.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!