Skip to main content
Botiga online

Botiga online: requisits legals

Les lleis que regulen el negoci de qualsevol botiga online a Espanya són diferents i han de tenir-se en compte al moment de llançar un projecte a Internet que prevegi la venda online.

Així els titulars de negocis online, amb independència de si actuen com a autònoms o com a empresa, hauran d’aplicar una sèrie de lleis que pretenen protegir des de les dades personals dels compradors fins als drets que aquests tenen com a consumidors, al no poder analitzar el producte que compren degut a que no es desplacen a la tenda per realitzar la compra.

Quines lleis han de tenir-se en compte?

Essencialment existeixen tres lleis que afecten el negoci de les tendes online a Espanya, cadascuna regula un aspecte que l’autònom o empresari haurà de considerar per evitar problemes en el desenvolupament del seu negoci:

  • Legislació de protecció de dades: regula les obligacions dels titulars de la tenda online en relació a l’ús i tractament de les dades personals que els clients faciliten per realitzar la compra.
  • Legislació de comerç electrònic: estableix una sèrie d’obligacions en relació a la informació prèvia i posterior al moment de la contractació, que ha de facilitar-se al client. Regula també l’ús de cookies en les tendes online.
  • Legislació de consumidors: tracta de la informació mínima facilitar en un procés de compra a distància, així com aspectes tan substancials com el dret de desistiment o la garantia.


Botiga online: Obligacions bàsiques de protecció de dades

Qualsevol titular d’una tenda online que reculli dades personals (és difícil imaginar una que no ho faci), haurà de disposar d’una política de privacitat adequada a la seva situació. Malgrat que resulta temptador copiar qualsevol text de privacitat de qualsevol web “fiable”, no és gens recomanable ja que segurament en aquesta web es faran coses amb les dades que pot ser que no es facin en la tenda online: usos de dades amb finalitats de màrqueting, cedir les dades a altres empreses, etc… a més resulta indispensable:

  • Inscriure els fitxers amb dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • Disposar d’un Document de Seguretat on s’estableixin quines mesures de seguretat s’apliquen a les dades.
  • Signar un contracte amb aquelles empreses que tractin les dades per prestar un servei a la tenda online: logística, allotjament web, serveis de màrqueting..

Quines obligacions hi ha en matèria de comerç electrònic?

Qualsevol tenda online que per tant, ofereixi productes o serveis a consumidors de manera que permeti contractar-los o adquiri-los a través de mitjans telemàtics haurà de:

  • Identificar-se en un lloc fàcilment accessible: incloent nom o denominació social, domicili, DNI o NIF i si és una empresa, les dades d’inscripció en el Registre Mercantil.
  • Informar dels passos previs per contractar.
  • Una vegada realitzada la compra, haurà d’enviar un justificant de recepció al client per correu electrònic.

Quines obligacions estableix la normativa de consumidors?

La normativa en matèria de protecció de consumidors resulta extensa i estableix la informació mínima que haurà de facilitar-se als consumidors quan contractin online. Aquesta informació sol incloure’s en les Condicions Generals de Contractació, que igual que la Política de Privacitat resulta recomanable de no copiar d’altres webs.

Totes aquestes obligacions s’inclouen en els articles 97 i 98 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. Entre elles destaquem que abans de completar la compra el consumidor haurà de clickar en un botó que inclogui la llegenda petició amb obligació de pagament o similar.

Aquesta llei també regula el dret de desistiment, que ja tractem en aquest article.

Obligacions fiscals d’una botiga online

Finalment, destacar que les botigues online a més de complir amb totes les obligacions fiscals i tributàries de qualsevol negoci, a partir de l’1 de gener de 2015, si venen fora d’Espanya, hauran d’aplicar al consumidor l’IVA vigent al seu lloc de residència, la qual cosa implicarà que es realcin ajustos tècnics a la tenda online per complir aquest requisit.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!