Skip to main content
Baixes en email màrqueting

Baixes en email màrqueting i RGPD

El procés de baixes en les campanyes d’email màrqueting i com fer-ho seguint l’RGPD, és una de les preguntes habituals de la gent del sector i que més s’han tractat en la recent edició de l’Email Marketing Bootcamp, en la qual he tingut el privilegi de donar, un any més, la sessió de legalitat.

Quina normativa s’aplica en les baixes en email màrqueting?

Si considerem el correu electrònic com una dada personal (ho serà sempre que les campanyes d’email màrqueting siguin B2C), sens dubte s’ha d’aplicar l’RGPD en tota la seva extensió.

Aquesta més que coneguda normativa, s’aplica a qualsevol tractament de dades personals amb independència del sector, per tant, regeix en totes les campanyes d’email màrqueting.

Així, si l’enviament dels correus electrònics amb contingut publicitari o promocional està basat en el consentiment del destinatari perquè ha acceptat aquest enviament en algun moment, se li ha de concedir el dret a retirar aquest consentiment (art. 7.3) i, per tant, aquest dret de l’interessat, es converteix en obligació per a l’empresa o agència que gestiona la campanya.

La “baixa” també troba la seva justificació en el dret de qualsevol persona a esborrar o suprimir les seves dades personals (art. 17 RGPD); per tant, si algú sol·licita que s’esborrin les seves dades personals (incloent el mail on es realitzen els enviaments), això hauria de portar la baixa de les comunicacions comercials que estigués rebent en aquest moment.

Finalment, i encara dins de l’RGPD, el seu article 21.2 preveu l’anomenat dret d’oposició que no és res més que la possibilitat de tota persona a negar-se que les seves dades es tractin amb fins comercials.

No hem d’oblidar que el dret a oposar-se o no rebre més comunicacions comercials electròniques també està regulat en la LSSICE de 2001, on a més indica que el procediment ha de ser senzill i gratuït.

En cas de baixa he de esborrar les dades immediatament?

En l’actualitat la majoria de les campanyes d’email màrqueting es fan de manera automatitzada a través de plataformes disponibles al mercat (Mailchimp, Active Campain, Send in Blue…). De la mateixa manera, la gestió de les baixes després de les sol·licituds dels destinataris, també és un procediment automàtic. Per tant, l’empresa responsable de la campanya, després d’una baixa, normalment ni coneix que aquesta s’ha sol·licitat per què com diem, aquest és un procés automàtic que facilita la plataforma.

Sense perjudici d’això, hem de tenir en compte que quan se sol·licita una baixa d’una campanya d’email màrqueting, és d’aplicació la regla de bloqueig de les dades inclosa en l’art. 32 de la LOPD vigent.

Aquest article preveu dues previsions importants i que afecten a les sol·licituds de baixa en les campanyes d’email màrqueting:

 1. Quan se sol·liciti una baixa, les dades de la persona sol·licitant no han de ser esborrats de manera immediata, sinó que han de quedar bloquejats. En aquest estat, les dades romandran sota el control de l’empresa que va gestionar la campanya però haurà de prendre les mesures oportunes per tal que aquestes dades no puguin ser alterats. Únicament transcorregut el temps de prescripció de les infraccions, s’haurà de procedir a eliminar les dades. En el món de l’email màrqueting, les infraccions habituals més greus prescriuen als 2 anys, pel que aquest és un bon criteri temporal a l’hora de decidir quan s’han d’eliminar les dades.
 2. En el cas que el sistema de tractament de les dades o la plataforma d’enviament de les campanyes, no permeti aquest sistema de bloqueig i supressió, haurà d’extreure de la mateixa les sol·licituds de baixa i guardar de manera independent les sol·licituds de baixa, procedint a suprimir les dades transcorreguts el període de dos anys.

Conclusions:

 • Una sol·licitud de baixa de la teva campanya no vol dir que hagis de esborrar les dades immediatament. Assegura’t que el sol·licitant no rep més correus (sobretot si el teu sistema de baixes no està automatitzat), però no esborris les seves dades.
 • Comprova que la teva plataforma d’email màrqueting preveu la possibilitat de bloqueig i posterior supressió de les dades.
 • Si els teus enviaments i el teu sistema de gestió de la campanya són més “manuals”, tingues també en compte aquestes recomanacions.

Si tens dubtes sobre aquest tema o qualsevol altre, no dubtis en contactar amb nosaltres!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.