Skip to main content
Non-Disclosure Agreement (NDA)

NDA o Acord de confidencialitat: Què és?

L’NDA (que és l’acrònim anglosaxó de “Non Disclosure Agreement”) o Acord de confidencialitat tracta de regular que la informació que es comparteix entre dues o més parts es mantingui secreta entre elles i amb l’únic propòsit de complir el fi pel qual aquesta informació va ser compartida. Podríem traduir-ho com un contracte de confidencialitat i s’està imposant en el món de les startups i els emprenedors.

Per aquest motiu, sol ser una eina habitual en els estats inicials de qualsevol projecte empresarial, ja que el mateix no es troba prou consolidat o protegit per altres vies (propietat intel·lectual o industrial), sent necessari la signatura d’aquest compromís de confidencialitat en la informació compartida

Què conté un NDA o acord de confidencialitat?

Com qualsevol contracte o acord privat, el contingut final dependrà de la voluntat de les parts i la veritat és que qualsevol recerca del terme NDA en els motors més habituals, llança multitud de models. Però com sé quin em convé a mi si jo sóc el que vull protegir la informació que comparteixo?

Per resoldre aquesta pregunta és important que tinguis clar on és el valor del teu projecte o idea empresarial: pot ser que el valor estigui en la marca o la imatge, en un prototip de programa o app o en el contingut d’una base de dades de possibles clients. Com dic, hi ha models de NDA per avorrir, per això tingues clar on és el punt fort del teu projecte i posa èmfasi en ell quan redactis o decideixis utilitzar un model de NDA disponible.

En aquest punt, també convé tenir en compte amb qui compartiràs la informació: és diferent si ho fas amb un possible petit col·laborador necessari per desenvolupar el teu projecte, que amb un inversor potencial amb capacitat real per a desenvolupar-se pel seu compte. Com petit empresari o emprenedor pot semblar pretensiós que vagis amb un NDA per davant, però en general, és comprès i valorat per qui l’ha de signar i és que, al final, si tu no dónes valor al teu projecte, qui ho farà?

Amb caràcter general, un NDA contindrà:

 • La identificació de les parts, sent l’emissor el titular de la informació compartida i el receptor qui la rep. Hi pot haver multitud d’emissors i receptors segons el cas.
 • Reconèixer el caràcter confidencial de la informació compartida, que pot incloure, entre altres coses, estratègies comercials, accés a bases de dades, a programes informàtics, a dades financeres, etc.
 • El receptor es limitarà a accedir a aquesta informació confidencial per al propòsit de la relació amb l’emissor, essencialment, valorar una possible inversió, col·laboració o prestació d’un servei.
 • Limitar l’accés a la informació confidencial al mínim personal necessari per complir l’esmentat fi.
 • Obligació del receptor de tornar i/o destruir la informació confidencial a la simple petició de l’emissor i, si escau, quan l’objecte del negoci jurídic s’hagi complert.
 • Penalitzacions en cas d’incompliment del deure de confidencialitat, a més dels danys i perjudicis que aquest incompliment pogués ocasionar. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte també que la Llei de Secrets Empresarials estableix que, en cas de vulneració dels mateixos, l’afectat pot reclamar els danys i perjudicis causats, inclòs el lucre cessant, així com els danys morals ocasionats.
 • Habitualment el deure de confidencialitat va més enllà del temps necessari en què es tingui accés a la informació sensible de l’emissor; solen establir-se terminis a partir dels 2 anys.

En definitiva, l’NDA és una eina útil quan cal compartir informació estratègica del nostre projecte o empresa amb tercers. Un bon NDA pot estalviar algun disgust en cas d’usos no adequats o previstos d’aquesta informació, que en moltes ocasions és l’essència del nostre projecte. Per això, resulta recomanable dedicar una mica de temps en escollir o redactar un NDA que realment s’adeqüi a la nostra situació.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.