Skip to main content
Contestar als CV

He de contestar als CV per complir l’RGPD?

Un dels dubtes més habituals de les empreses per complir amb l’RGPD, és la gestió a l’hora de contestar als CV. En algunes ocasions, les empreses organitzen processos de selecció però, en moltes altres, els candidats envien els seus CV sense que hi hagi un procés de selecció ni tan sols obert, a través de mails genèrics que poden figurar en els diferents canals de comunicació de l’empresa, com la seva web.

En aquestes circumstàncies ja de per si un tant confuses, a finals d’agost es va publicar en diferents mitjans, la notícia que no contestar l’enviament d’un CV informant de la Política de Privacitat de l’empresa, era sancionable per l’AEPD.

Quines són les circumstàncies del cas sancionat?

Efectivament l’AEPD va imposar una sanció de 2.000 € a una empresa per no respondre a l’enviament d’un CV enviat per un candidat a través de Whatsapp, però com sempre, cal entendre a les circumstàncies del cas per comprendre bé el que estableix l’AEPD:

 • L’empresa sancionada disposava d’un procés de selecció obert al seu web, facilitant als candidats diferents mitjans per enviar els seus CV.
 • Al web de l’esmentada empresa, on es trobava disponible l’oferta de treball, no s’informava en cap cas, de la Política de Privacitat en relació a les dades que els candidats poguessin enviar. Tampoc s’informava d’això un cop el CV havia estat remès pel candidat per qualsevol dels mitjans disponibles.
 • A més, l’empresa ni va atendre el requeriment previ de l’AEPD ni va presentar al·legacions en cap dels moments en què va tenir el dret de fer-ho.
 • Davant aquestes circumstàncies, l’AEPD imposa una sanció de 2.000 € a l’empresa per incompliment del deure de transparència i informació a l’interessat.

He de contestar als CV que em remeten doncs?

La resposta és simple i planament no, sempre que es compleixi un requisit previ i imprescindible: informar de la Política de Privacitat de l’empresa, en relació a les dades recollides, en el moment en què aquests es sol·liciten. Si informes d’aquest fet en el moment de la recollida de la dada (el CV, en aquest cas), en els termes establerts a l’art. 13 de l’RGPD, no has d’emetre cap tipus de justificant de recepció, ja que aquesta informació ja ha estat facilitada i el candidat ja coneix què faràs amb les seves dades.

Aquest cas em recorda a això tan comú d’incloure la Política de Privacitat de l’empresa en els peus dels correus electrònics; quan aquesta informació ha de ser facilitada quan es recull la dada i no quan ja la tens.

Si reculls CV en un procés de selecció o simplement t’ho envien, recorda que:

 1. Has d’actualitzar la Política de Privacitat de la teva empresa a aquest fet. En moltes ocasions, les polítiques de privacitat publicades als webs de les empreses es limiten a informar de les condicions de tractament de les dades recollides únicament per aquest mitjà (web); és recomanable que en aquesta Política informis de les condicions de tractament de totes les dades que maneja l’empresa, també dels CV, encara que no els rebis per aquest mitjà.
 2. Col·labora sempre amb l’AEPD; a més de ser una obligació legal, fer-li ghosting a l’AEPD no sol ser una bona estratègia. Desconec en aquest cas concret les circumstàncies que van portar a aquesta empresa a no contestar però, com dic, l’AEPD sol valorar el nivell de col·laboració de les empreses inspeccionades; en algun cas, fins i tot, la inspecció pot acabar en un “simple” avís o advertència.

Si tens dubtes en matèria de protecció de dades en relació als teus processos de selecció, contacta amb nosaltres!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.