Skip to main content
Multa a France Telecom

Sancions en matèria de LOPD

No ens enganyem, sinó hi hagués sancions en matèria de LOPD, pocs estaríeu llegint aquest post, correcte? Per què haig de complir la LOPD? La resposta de molts dels quals teniu la paciència de llegir segur que és les sancions, correcte?

Espanya és coneguda en relació a la legislació en matèria de protecció de dades per tenir uns dels règims sancionadors més durs en relació a les quanties màximes que poden ser imposades; en aquest cas la màxima sanció en matèria de LOPD és de 600.000 €.

En aquesta interessant infografia, es mostren algunes interessants dades en relació a l’activitat sancionadora de les autoritats de protecció de dades europees (les AEPD de cada país), en el cas d’Espanya, mostra dades significatives sobre les sancions en matèria de LOPD.

Algunes coses a destacar en relació a les dades (tots ells de 2014): les sancions mitjanes més altes, les imposa el Regne Unit, estant Espanya en segon lloc; malgrat això la dada que més destaca és que Espanya és, des de lluny el país que més ingressa en relació a sancions en matèria de LOPD més de 6 vegades més del que ingressa el segon (una altra vegada el Regne Unit) o el nombre de sancions, una altra vegada Espanya en primer lloc amb més del doble que el segon (aquesta vegada Portugal).

D’aquestes dades doncs, ha de deduir-se que l’AEPD és activa en relació a la imposició de sancions, per la qual cosa han de conèixer-se algunes dades en relació a aquesta activitat sancionadora.

Com comença una sanció en matèria de LOPD? A pesar que l’AEPD té facultats per iniciar procediments sancionadors d’ofici (sense denúncia prèvia); el més habitual és que actuï després d’una denúncia. És important destacar que per posar una denúncia, no és necessari ser una persona afectada per l’incompliment: qualsevol que tingui coneixement que una empresa o organisme incompleix la LOPD, pot denunciar.

Podré defensar-me? M’avisaran? Evidentment que si. Malgrat la fama de durs que té l’AEPD, que és certa, actua, com no pot ser d’una altra forma, sota les lleis vigents pel que el presumpte infractor, sempre té dret a defensar-se i argumentar per què no ha incomplit la llei. En tot cas el primer que rebrà és una sol·licitud d’informació en la qual l’AEPD demanarà ampliar dades en relació a la denúncia. Si sobre la base d’aquesta informació, l’AEPD considera que s’ha incomplert la LOPD, s’obrirà un procediment sancionador i després d’escoltar al presumpte infractor farà una proposta de resolució. Finalment després d’haver tornat a donar la paraula a l’infractor, l’AEPD emetrà la seva resolució amb la possible sanció o en una prevenció, que ja comentem en aquest post.

Ja m’han denunciat, què faig? En relació a les sancions en matèria de LOPD, dos consells: col·laboració absoluta (no fer-ho és sancionable) i implementar mesures immediates perquè la situació que ha causat la denúncia, no torni a produir-se. Aquest fet pot ser clau per graduar la sanció i imposar-la, si escau, en la seva forqueta més baixa.

Ja m’han sancionat, què puc fer? Sempre es pot recórrer tant davant la pròpia AEPD o directament en via contenciós administrativa, davant l’Audiència Nacional.

Com sempre, més val prevenir, però en el pitjor dels casos les sancions en matèria de LOPD poden i han de ser lluitades, com menys perquè l’AEPD emeti les seves opinions en temes cada vegada més complexos.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!