Publicat el projecte de Llei de modiciació de la LGT

El Butlletí Oficial de les Corts Generals, publica en el dia d’avui, el Projecte de modificació de la Llei General de Telecomunicacions, en la qual es transposa la Directiva 2002/58/CE incloent requisits addicionals per a l’ús de cookies i una modificació de la LOPD en relació al deure notificar a l’AEPD errors en la seguretat. Recordar que el termini per a la implementació d’aquesta Directiva, va concloure el passat 25 de maig.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56