Skip to main content

Menors i Protecció de Dades

Segons un estudi realitzat per la ONGs ACPI (Acció Contra la Pornografia Infantil), i protegeles.com, els menors d’edat i la seva protecció de dades són un dels col·lectius més vulnerables davant els fraus i danys morals derivats de l’ús incorrecte d’Internet.

A continuació facilitem algunes xifres significatives dels accessos realitzats per menors de 18 anys a pàgines web, obtingudes d’un estudi realitzat a través de 4000 enquestes a menors entre 10 i 17 anys, les conclusions són les següents:

– Un 36% accedeix a Internet des de cibercentres, un 44% des de casa d’un amic/a, i un 18% des del seu centre escolar com a primera o segona opció. Aquesta dada es tradueix en que a l’hora de l’accés a Internet per part dels menors, aquests prefereixen no fer-ho sota control dels pares o un altre tipus de tutela responsable.

– Un 28% de menors accedeix a pàgines pornogràfiques, un 38% a pàgines de violència i un 16% a pàgines de contingut racista i/o xenòfob. La preferència temàtica dels menors a l’hora de l’accés a pàgines web no és la ideal.

– Un 47% de menors ha facilitat el seu número de telèfon, un 16% la seva direcció, i un 14.5% ha concertat alguna cita presencial amb un desconegut. Un percentatge considerable de menors no són conscients de la importància de la privacitat de les seves dades personals.

Aquest tipus de conductes unides a la regulació sobre el consentiment dels menors d’edat que disposa l’article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD), fan urgents i necessàries campanyes de formació i informació a menors d’edat escolar sobre les normes bàsiques de seguretat per a l’accés a Internet.

Les pràctiques més freqüentment denunciades, que incumbeixen menors, dins de la xarxa es troben el grooming, sexting, ciberbullying o ciberassetjament, i el bubbling (aquest últim no tipificat com a delicte).

Per tal de promoure iniciatives en aquesta matèria l’informem que a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, poden trobar guies de recomanacions en aquest sentit, i que també existeixen pàgines en les que podem trobar continguts que seran d’interès i utilitat.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!