Skip to main content
mails comercials a emails públics d'empreses

Mails comercials a emails “públics” d’empreses, és legal?

En el post d’aquest mes ens volem centrar en una pràctica molt comuna a l’email màrqueting, que no és altra que la d’aprofitar a enviar mails comercials a emails públics d’empreses. Ens estem referint als clàssics correus “info@” o “admin@”, molt comuns a organitzacions empresarials o, com diem, a professionals que ofereixen els seus serveis a clients. 

Mails comercials a emails públics d’empreses: aquests correus són dades personals?

El primer que cal valorar és la naturalesa d’aquest tipus de correus i determinar si s’aplica o no la normativa de protecció de dades. La legislació vigent en aquesta matèria defineix les dades personals com “qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable”. Per tant, en el cas de correus del tipus [email protected], com que no identifica a una persona física, es podria concloure que no s’aplica la normativa de protecció de dades pel tractament d’aquesta informació.

El concepte de dada personal pública existeix?

En no poques ocasions, en tenir aquest tipus de debats amb gent d’email màrqueting, argumenta que els correus no són dades personals (com ja hem comentat) i que, a més, a l’estar publicats a un espai com en una web, es poden considerar públics i que, per tant, el seu propietari autoritza el seu ús per accions comercials. 

Amb relació a això, el que cal dir, és que en l’actualitat no existeixen les “fonts accessibles al públic” i menys per fer ús de dades amb finalitats promocionals o comercials. I, a més, que una empresa o professional publiqui un correu de contacte al seu web és perquè hi contactin els clients o possibles clients, no pas per rebre ofertes comercials (a menys que ho indiqui de manera expressa).

Mails comercials a emails públics d’empreses: quina llei és d’aplicació?

En l’actualitat, la llei que continua sent d’aplicació per l’enviament de comunicacions comercials electròniques és la ja llunyana Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Aquesta norma, a diferència de la legislació de protecció de dades, s’aplica tant si el destinatari de les comunicacions electròniques és una persona física com qualsevol altre tipus de destinatari, és a dir empreses o professionals. 

Per tant, per enviar correus comercials electrònics a correus publicats en espais web o similars i que no identifiquin persones, caldrà complir els requisits que marca aquesta llei.

Quins requisits són?

En essència, doncs, per poder remetre comunicacions comercials electròniques a correus dels tipus comentats, caldrà complir amb un dels següents supòsits:

 1. Disposar del consentiment previ i exprés del destinatari.
 2. Poder demostrar que el destinatari és un client vigent del remissor. 

Amb relació al segon punt, cal destacar que:

 1. Ha de ser un client vigent, aquesta regla no s’aplica amb antics clients.
 2. S’ha d’haver informat en el moment de donar d’alta el client d’aquest ús de les seves dades amb finalitats promocionals.
 3. Només es poden enviar comunicacions comercials de l’empresa de qui és client i de productes o serveis similars als contractats inicialment.

L’enviament de correus electrònics comercials a correus electrònics “públics” fora d’aquest supòsit implica col·locar-se fora de la legalitat vigent i, més enllà de les possibles queixes dels destinataris, a exposar-se a una possible denúncia enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el risc potencial de ser sancionat per aquesta conducta.

No cal dir que les eines que recopilen de manera massiva i automàtica correus electrònics “públics” amb aquesta finalitat estan sotmeses a la mateixa regulació.

No cal dir tampoc que donar l’opció de baixa en aquests enviaments, una pràctica molt comuna, tampoc eximeix de la responsabilitat de respondre com s’origina l’enviament i en quin dels dos requisits indicats està basat. 

Si necessites més informació sobre aquesta conducta i aquest tipus d’enviaments, no dubtis en contactar-nos!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.