L'Agència Espanyola de Protecció de Dades sanciona a Google amb una multa de 900.000 euros.

Després de les investigacions iniciades pel Grup d’Autoritats Europees de Protecció de Dades, després de la reforma de la política de privacitat de Google al març de 2012, i sent que Google va fer cas omís als requeriments que li van enviar, les Autoritats de Protecció de Dades d’Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Regne Unit, van iniciar investigacions i procediments sancionadors contra Google, sent l’Autoritat Espanyola la primera a emetre una resolució sancionadora.

Així, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha dictat una resolució sancionadora, la número 2892/2013 de data 19 de desembre de 2013, contra Google mitjançant la qual condemna al gegant d’internet al pagament de 900.000 euros per la comissió de 3 infraccions greus.
Segons sembla, i així ho recull l’extensa resolució, entre d’altres infraccions, Google:
1.- Recull i tracta dades personals de forma il·legítima, així, sembla ser, que el gegant d’internet no només recull i tracta les dades dels seus usuaris, sinó també d’aquells que, tot i no ser usuaris dels serveis de Google, han visitat alguna pàgina titularitat del gegant.
2.- No informa amb claredat de: quines dades es recullen i per a quines finalitats (no s’identifiquen les finalitats del tractament de les dades) i no s’obté correctament el consentiment de l’usuari per tractar les seves dades.
3.- Emmagatzema i conserva les dades personals per períodes de temps indeterminat, vulnerant la legislació en matèria de protecció de dades que estableix que han de cancel·lar-se les dades quan deixen de ser necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollides.
4.- Obstaculitza o impedeix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tant és així, que el propi Google reconeix que l’usuari ha de passar per set processos diferents abans de poder decidir sobre les seves dades i que si el procés de l’exercici del dret suposa per Google un “esforç desproporcionat”, aquest pot denegar la sol·licitud.
Per si desitgen obtenir més informació sobre aquest tema, els facilitem l’enllaç a la resolució.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56