Skip to main content
Sancions incompliment protecció de dades

Quantes sancions per incompliment de la protecció de dades es posen?

Alguna vegada has sentit curiositat per saber quantes sancions per incompliment de la protecció de dades es posen? De quines quantitats? Quin és el país que en posa més?

Gràcies a aquesta web podem fer un seguiment de la llista de totes les sancions per incompliment de la protecció de dades (actualitzat a data 24/07/2023):

Sancions per incompliment de la protecció de dades: Recaptació total i multes més altes

Des del mes de juliol de l’any 2018, que es va imposar la primera multa de 400.000 € per incompliment de la protecció de dades, la xifra total de multes i de diners recaptats no ha parat de créixer: fins a aquest mes de juliol, la xifra acumulada recaptada total durant aquests 3 anys ha estat (atenció!) de 4.047,7 M d’euros, en un total de 1.749 multes, el que suposa una sanció mitjana d’aproximadament 2.31 M d’euros per multa (xifra totalment enganyosa perquè la majoria de sancions són de relativa baixa quantitat).

Resum del total de multes i la quantitat acumulada en multes
Número i quantitat de multes recaptades en total

Si mirem per mes, veiem que el mes amb una recaptació major va ser el passat mes de maig on es va recaptar 1.208M d’euros en 37 multes, principalment a causa dels 1.200 milions de multa que l’Agència irlandesa va imposar a Meta.

Resum del total de multes i la quantitat per mes
Número de multes i recaptació per mes

Sancions per incompliment: Multes totals per països

Pel que fa al total de sancions recollides per país, els països que més han recaptat, lògicament per les multes explicades anteriorment, són Irlanda (2.511M) i Luxemburg (746M), amb un total de 26 i 31 multes respectivament. El 3r país és França, que ha recaptat 338 milions d’euros però, a diferència de les anteriors, amb un total de 37 multes. Espanya es troba en la 6a posició amb 60.8 M d’euros recaptats.

Sancions per incompliment protecció de dades
Rànquing de països pel total de la suma de quantitat recaptada en multes

Curiosament, Espanya és el país amb una major quantitat de sancions realitzades, amb un total de 702 multes! És a dir, que es posen moltes multes però en petites quantitats. El segon país en nombre de multes és Itàlia, que com hem dit té un total de 284 multes. És a dir, una diferència de més de 400 sancions! Alemanya és el tercer país amb 160 multes amb 55.1M d’euros recaptats.

Sancions per incompliment protecció de dades
Rànquing de països per total de multes imposades

Sancions per incompliment: Sectors més sancionats i multes individuals

Finalment, els sectors més sancionats són, sobretot, els sectors de “mitjans i telecomunicacions” i d'”indústria i comerç”. El primer representa les grans empreses tecnològiques com Meta o Google, mentre que el segon està majoritàriament representat per Amazon:

Principals xifres recaptades per sector
Sectors amb més multes recaptades

Per acabar, 4 de les 5 de les multes individuals més elevades van ser imposades per l’agència irlandesa a Meta. L’altra pertany a Amazon, imposada per l’agència de Luxemburg.

Principals multes individuals
Multes individuals més altes imposades

Si tens curiositat i vols saber més sobre aquesta llista o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.