Skip to main content
Funciones Agencia andorrana Protección de datos

Funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

Al desembre de l’any passat, vam analitzar ja la nova llei de protecció de dades (Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD)), que entrarà en vigor el maig del 2022 i que pretén equiparar la normativa andorrana, en aquest àmbit, a l’RGPD. Dins d’aquesta actuació per l’actualització d’aquesta important normativa pel sector tecnològic i empresarial del país dels Pirineus, sense cap dubte, cal destacar que la nova normativa harmonitza amb els Estats europeus les funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, l’autoritat de protecció de dades del país.

Quines son aquestes funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades?

L’àmbit competencial de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, ve establert pel Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament. Entre les funcions més destacades cal remarcar:

 1. Dictar instruccions i recomanacions.
 2. Emetre informes consultius i opinions sobre normes que afectin la privacitat.
 3. Proposar millores en relació a la normativa de protecció de dades.
 4. Atendre a les Administracions públiques i a la ciutadania.
 5. Aprovar els països amb un nivell de protecció de dades adequat.
 6. Iniciar i resoldre expedients sancionadors.
 7. Elaborar una memòria anual.

L’activitat de l’Agència, resumida a través de les memòries anuals (disponibles des del 2005), es pot consultar a la seva pàgina web.

Quines diferències hi haurà amb la nova normativa (LQPD)?

Sense cap dubte, la propera entrada en vigor de la LQPD, prevista pel maig de 2022, farà augmentar de manera significativa les funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, al mateix temps que veurà com alguna de les seves funcions “clàssiques” desapareix.

En aquest darrer apartat, el canvi més significatiu serà que la inscripció de fitxers deixarà de ser una obligació, pel que el registre de consulta dels citats fitxers deixarà d’estar disponible eliminant, per tant, aquesta funció o competència de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, ja que queda derogada amb la LQPD.

L’àmbit de les noves funcions és clarament superior, mencionant a títol informatiu les següents competències que s’afegeixen o es matisen en relació a les mencionades anteriorment:

 • Registre de representants d’obligats, no domiciliats a Andorra (art. 2.2).
 • Registre de codis d’adhesió (art. 27.3).
 • Adopció de clàusules contractuals tipus (art. 31.8).
 • Llistat d’operacions subjectes i no subjectes a avaluacions d’impacte (art. 32.4 i 5).
 • Resolució de consultes prèvies (art. 33.1).
 • Rebre notificacions d’incidències de seguretat (art. 36.1).
 • Rebre notificacions i publicar el nomenament de Delegats de Protecció de Dades (art. 38.4).
 • Totes les funcions detallades a l’art. 50 de la LQPD.

En conclusió, amb la nova normativa, vigent a partir de maig de 2022, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades s’homologa de manera clara i definitiva amb les funcions i competències de les Autoritats de Protecció de Dades dels Estats membres de la Unió Europea.

Veurem com reajusta la seva organització a uns canvis tant rellevants i, sobretot, de quina forma les empreses i startups andorranes o aquelles que facin servir mitjans de tractaments a territori andorrà, adapten els seus protocols interns a les recomanacions i instruccions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest o qualsevol altra tema, contacta’ns!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.