Skip to main content
Metatag

Com registrar una marca comunitària?

Si com a empresari o emprenedor estàs pensant a oferir els teus productes o serveis en més d’un estat membre de la Unió Europea, has de plantejar-te de forma molt clara sol·licitar el registre d’una marca comunitària, que d’obtenir-se, t’atorga el dret a utilitzar-la així com a prohibir el seu ús a tercers, no solament davant els actuals Estats membres sinó també a aquells estats que siguin admesos com a membres, en el futur.

Pero, què és una marca comunitària?

L’any 1993, en el marc del procés d’harmonització de les economies de la Unió Europea, es va aprovar el Reglament de Marca Comunitària que va pretendre donar una cobertura europea al sistema de registre de marques que fins llavors, quedava únicament circumscrit en cada Estat membre.

Avui dia, i a pesar que cada Estat membre compta amb el seu propi registre nacional, en el marc d’una economia globalitzada, cada vegada són més les sol·licituds i registres de marques a nivell comunitari. Les estadístiques així ho demostren i anualment el nombre de sol·licituds no para d’augmentar i des de l’any 2011, aquestes sol·licituds de situen per sobre de les 100.000.

Quin procediment i cost té?

Actualment el procediment de sol·licitud d’una marca comunitària es realitza online i permet als sol·licitants o representants presentar tota la documentació sense necessitat de tenir presència física a Europa. Una vegada presentada la sol·licitud i després de l’estudi d’idoneïtat de la OAMI, aquesta es publica en el Butlletí oficial donant un termini de 3 mesos a l’efecte de presentar oposicions.

El termini total de registre, sinó hi ha oposicions, sol rondar entre els 6 i 8 mesos. En aquest procés de sol·licitud poden reivindicar-se marques anteriors en el cas que la marca comunitària sol·licitada hagi estat prèviament registrada en algun Estat membre. El cost de sol·licitud, 900 €, és certament competitiu sent plenament justificat pel cost que suposaria registrar la marca en cadascun dels Estats membres.

Què més he de tenir en compte?

A pesar que com s’ha dit el procés de sol·licitud és certament intuïtiu i senzill, hi ha dos elements addicionals que no haurien de passar-se per alt:

– En primer lloc és convenient i necessari una recerca prèvia de marques iguals o similars a la qual es pretén registrar. Aquesta cerca ha d’incloure no únicament el registre de marques comunitàries sinó el dels registres tots els Estats membres. 

– Adicionalment, una vegada la marca ha estat registrada és imprescindible l’activació d’un servei de vigilància activa a efectes que sol·licituds posteriors de marques comunitàries o nacionals, iguals o similars a l’obtinguda, no suposin un perjudici en el lliure i pacífic ús de la marca comunitària registrada.

A tot això és necessari destacar que l’oficina europea que s’encarrega del tràmit de registre, la OAMI, té la seva a Alacant, el que facilita molt qualsevol gestió que hagi de realitzar-se abans del procés de registre o una vegada completada la sol·licitud, resulta molt senzill comunicar-se amb ells a l’efecte de conèixer l’estat de la sol·licitud o per ampliar la amplia informació que ja apareix a la seva pàgina web.

En conclusió, el registre d’una marca comunitària és una possibilitat o millor necessitat, a valorar per oferir productes o serveis en la Unió Europea a l’efecte de poder gaudir de totes les garanties legals de protecció que ofereix la legislació europea en la matèria.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!