Skip to main content
Clàusules abusives

Clàusules abusives en ecommerce

És possible que si tens una botiga online tinguis unes Condicions de contractació o compra pel tipus de productes o serveis que comercialitzis. Aquí t’explico què has de tenir en compte per no usar clàusules abusives que poden implicar la imposició de sancions, fins i tot sense denúncia. Sí, ho has llegit bé…

Primer de tot, quines conseqüències té usar clàusules abusives?

L’ús de clàusules abusives pot tenir com a conseqüència l’incompliment de la normativa de Defensa de Consumidors i Usuaris i, en conseqüència, la possible imposició de sancions econòmiques per part de les autoritats de consum de les comunitats autònomes, competents en aquest àmbit; en el cas de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum.

Cal destacar, com dèiem, que no cal que es produeixi una denúncia d’un client o un consumidor per què les autoritats de consum iniciïn inspeccions. De fet, a l’àmbit de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum fa regularment inspeccions al comerç electrònic (entre altres sectors) per valorar el grau de compliment de la normativa vigent. 

Aquestes actuacions es publiquen amb antelació a la seva web i, sí, poden acabar amb sancions econòmiques, sent els 4.000€ una sanció habitual en matèria de clàusules abusives.

Addicionalment a la possible imposició de sancions, les clàusules abusives són nul·les de ple dret i, per tant, es consideren com no posades.

Quan s’aplica la normativa sobre clàusules abusives?

Com a norma general, la normativa sobre clàusules abusives s’aplica quan hi ha una contractació entre una empresa i consumidors finals, no en la contractació entre empreses o entre una empresa i un professional. Estem parlant, essencialment, doncs, del comerç electrònic B2C.

Addicionalment, la normativa sobre clàusules abusives s’aplica quan aquestes estan incloses en condicions no negociades de manera individual, és a dir, en les Condicions Generals de Compra o Contractació que els consumidors accepten en els processos de compra o contractació, sense possibilitat de negociar.

Quin tipus de clàusules hi ha?

La normativa preveu fins a 6 grans grups de clàusules abusives:

 • Les que vinculen el contracte a la voluntat de l’empresari: per exemple, preveure indemnitzacions desproporcionadament altes si el consumidor no compleix o preveure dates indicatives condicionades a l’empresari.
 • Les que limiten els drets bàsics del consumidor: per exemple, en matèria de garanties o dret de desistiment. En vam parlar en aquest post.
 • Les que impliquen falta de reciprocitat entre les parts: per exemple, autoritzar a l’empresa a resoldre el contracte si no es dona el mateix dret al consumidor.
 • Clàusules sobre garanties.
 • Clàusules sobre el compliment del contracte: com imposar béns o serveis no sol·licitats.
 • Clàusules sobre competència i llei aplicable: com obligar el consumidor a denunciar en el domicili de l’empresa.

Conèixer, doncs, el tipus de clàusules abusives que hi ha i evitar-les en les teves Condicions de compra o contractació és, sense cap dubte, una bona manera d’evitar reclamacions i possibles inspeccions.

Si necessites més informació sobre aquest o qualsevol altra tema, contacta-ns!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.