Skip to main content
sorteos en redes sociales normativa

Sortejos en xarxes socials

Avui dia, una de les millors formes de promocionar-nos a internet és fent sortejos en les nostres xarxes socials, però hem de saber que apart de la normativa que té cada xarxa social per a la realització dels sortejos, aquests també es regeixen per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, amb relació al seu règim fiscal. Podeu consultar la llei aquí.

Hi ha doncs dos punts a tenir en compte a l’hora de fer un sorteig a les nostres xarxes socials:

Bases legals dels sortejos en xarxes socials

Qualsevol rifa en xarxes socials ha d’incloure unes bases legals, que han d’estar disponibles per als usuaris en tot moment i constar de la següent informació:

  • Identificació de l’organitzador.
  • Data d’inici i data de finalització.
  • Mecànica del sorteig.
  • Requisits de participació.
  • Protecció de dades de caràcter personal i de la imatge.
  • Valor, naturalesa del premi i elecció del guanyador.
  • Responsabilitat de l’organització.
  • Llei i jurisdicció aplicable.

Impost del Joc

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que s’ha de pagar l’Impost del Joc que és del 10% del valor del premi lliurat. El pagament es realitza a través del model 685 (taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació).

Ara bé si el valor del premi supera els 300 €, s’haurà d’aplicar la retenció a compte de l’IRPF i deixar clar en les bases legals del sorteig si aquesta retenció l’ha d’assumir la persona / empresa que fa el sorteig o li correspon al guanyador del sorteig.

En el cas que per a la participació en el sorteig, sigui necessari el pagament, per qualsevol mitjà, per part del participant, cal recordar que s’aplicarà tota la normativa de rifes, en aquest cas cal sol·licitar l’autorització prèvia davant l’Administració competent . Cal tenir en compte finalment que l’Administració disposa d’un termini d’un mes per atorgar l’autorització i que de no atorgar-se en aquest termini, aquesta es considera denegada.

Esperem que tota aquesta informació us sigui molt útil, i si necessiteu assessorament per a organitzar el vostre sorteig en qualsevol xarxa social, no dubteu en contactar-nos.

Mariona Heredia, Advocada