Setmana de la Seguretat

Durant els dies 26 de novembre a 2 de desembre d’aquest any, es va celebrar la Setmana de la Seguretat organitzada per INTECO, en la qual, entre altres aspectes, es van impartir cursos gratuïts de Seguretat per a mòbils i tabletes i es van dur a terme diferents activitats, com un Seminari sobre Facebook, titulat “Facebook: sobre la protecció i la seguretat”, promogut per l’Oficina de Seguretat de l’Internauta del propi INTECO i amb la col·laboració del propi Facebook i de Red.es.

L’objectiu del Seminari de Facebook va ser advertir pares i educadors sobre els riscos de seguretat i privacitat existents en l’ús de les xarxes socials, així com informar-los de les principals implicacions i consideracions a tenir en compte de cara als menors. A més dels assistents presencials, aquesta trobada va ser seguida en línia per més de 1.100 persones.

Respecte als cursos gratuïts oferts per INTECO, destacar que es van realitzar els següents cursos: un curs sobre seguretat per a Smartphones o Tablets iOS; un altre per a sistemes Android; un curs d’introducció a la seguretat en comerç electrònic; un altre relacionat amb la signatura electrònica; un curs sobre Metodologia de certificació Common Criteria i Perfils de Protecció del DNI electrònic, un Curs-Taller de Desenvolupament d’Aplicacions sobre el DNIe i un altre sobre Seguretat de la Informació. Tots ells, es poden consultar en l’actualitat, previ registre com a usuari, a la pàgina web: https://formacion-online.inteco.es/inicio/index.php.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56