Eina per les disposicions reguladores dels fitxers de titularitat pública

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha creat una eina per ajudar les entitats afectades per fitxers de titularitat pública, a l’elaboració de les corresponents Disposicions reguladores necessàries per a la declaració i inscripció dels seus fitxers. Es tracta d’una aplicació per la qual, d’una banda, l’usuari omple un formulari pel qual indica l’entitat que dicta la disposició i el tipus d’acte que determina la creació del fitxer, així com on es publicarà i, de l’altra, s’omple un altre formulari en funció del que es pretengui efectuar: declarar un nou fitxer, modificar un existent o bé suprimir algun que ja existeixi. Així, un cop omplerts els formularis oportuns, es pot generar el document directament que contempla tota la informació que l’usuari hagi bolcat en els formularis. En definitiva, es tracta d’un sistema que estalvia la creació (la redacció) de noves disposicions per part de les entitats públiques però que també estableix que per als fitxers dels quals siguin les seves comunitats autònomes, s’estarà a la legislació específica pel què no podem oblidar aquesta realitat.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56