Dades d'un veí al tauler d'anuncis de la Comunitat

Un veí denuncia el seu Comunitat de propietaris davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per penjar les seves dades, com a morós, al taulell d’anuncis de la Comunitat. El veí, amb el seu denúncia, va aportar una fotografia on es veia aquest taulell, amb les seves dades.

L’Agència va requerir a la Comunitat perquè retirés aquesta informació, advertint que, en cas contrari, es podien enfrontar a multes que oscil·laven entre els 40.000 i 300.000 euros, ja que estaven provocant “filtracions no desitjades” i el que correspon a tot responsable del fitxer, com ho és la pròpia Comunitat, és el deure de secret professional. Així, si bé podria ser correcte que la resta de veïns coneguessin l’estat d’aquell veí respecte dels seus pagaments (en les reunions de veïns es coneixeria, de totes formes, aquesta informació), no és correcte que es publiqui al tauler d’anuncis ja que a aquesta informació, també accedeixen terceres persones que efectuïn algun tipus de visita a l’edifici.

L’Agència, a més, va indicar al veí que, a part de l’opció de denúncia davant l’Agència, també tenia dret a reclamar via judicial els danys morals que hagués pogut patir per la filtració de les seves dades personals i del seu deute.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56