Skip to main content
Multa a France Telecom

60.101,21 € de multa a France Telecom per vulnerar l’article 4.3 de la LOPD

El passat 4 d’abril de 2006 un client va provocar una multa a France Telecom, presentant davant la Junta Arbitral de Consum de la seva Comunitat Autònoma, una sol·licitud d’Arbitratge envers a l’empresa. El motiu va ser la seva inclusió en un fitxer de solvència patrimonial (ASNEF) per un import de 27,84 €, del que mai havia rebut cap requeriment de pagament i el compte de domiciliació del qual sempre havia disposat d’efectiu per al cobrament de qualsevol deute.

A més, el client va ser informat que havia estat donat de baixa del servei i que s’havia generat pel seu impagament una penalització de 300,50 € mes IVA.

D’acord amb la legislació vigent, la Junta Arbitral de Consum en qüestió va dictar un Laude Arbitral estimant la reclamació del denunciant, pel qual es declarava cancel·lada la penalització per import de 300,50 € mes IVA i s’ordenava s’excloguessin les dades del reclamant dels fitxers de solvència patrimonial i de crèdit i se li giressin els rebuts pendents de pagament i els posteriors que es generessin en el compte designat com domicili de pagament fins que l’usuari voluntàriament es donés de baixa del servei. Aquest Laude va ser adoptat per unanimitat dels membres del Col·legi Arbitral.

France Telecom va comunicar a la Junta Arbitral de Consum que havia “procedit al seu compliment en el termini i amb les condicions establertes en el mateix”; no obstant això, un mes més tard, la companyia de telecomunicacions va realitzar una actualització de la quantia del deute informat en el fitxer ASNEF, sense fer les modificacions pertinents ordenades per la Junta Arbitral de Consum. Va ser llavors quan el client va decidir actuar per la via administrativa.

El 15 d’abril de 2009, finalment, la Direcció de l’Agencia Española de Protección de Datos va redactar una resolució imposant-li a l’entitat France Telecom España, S.A., per una infracció de l’article 4.3 de la LOPD (sobre l’exactitud, l’actualitat i la veracitat de les dades de caràcter personal objecte de tractament), en relació amb l’article 29.4 de la mateixa Llei (tipificada com greu en l’article 44.3.d.), una multa de 60.101,21 €.

Amb aquesta infracció, France Telecom acumula ja catorze en el que portem d’any, per les quals està obligada a desemborsar la quantitat de 704.809,69 €. La companyia encapçala la llista de les empreses més sancionades per vulnerar la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!