Sancionen a un ciutadà per no retirar càmeres fictícies

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat a un ciutadà, amb una multa de 1.500 euros, per no retirar les càmeres fictícies que havia instal·lat en la seva comunitat.

Sembla ser, que el ciutadà havia instal·lat càmeres fictícies en la seva comunitat de propietaris per dissuadir als veïns de molestar-li. Però l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en tenir coneixement d’això, li va requerir perquè retirés les càmeres.

Després del període concedit per a la retirada, sense que el ciutadà atengués el requeriment, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va iniciar procediment sancionador 139/2012, que va acabar en resolució número 2155/2012, que estableix la imposició d’una sanció per import de 1.500 euros.

Les opinions sobre aquest tema no s’han fet esperar i és que, hi ha qui entén que si les càmeres són fictícies i, per tant, no capten la imatge de ningú (no hi ha tractament de dades personals) no és competència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades intervenir ja que, al no haver-hi tractament de dades personals no és competent per sancionar.

Òbviament, hi ha qui opina el contrari i justifica la intervenció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades entenent que qui denuncia els fets no té per què saber si les càmeres són fictícies o no i si capten imatges o no.

La resolució no ha estat recorreguda, així que, de momento, no podrem saber quina és l’opinió de l’Audiència Nacional sobre aquest tema.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56