Sanció per la publicació d'imatges a YOUTUBE

L’AEPD ha sancionat als responsable de captar i difondre imatges d’un discapacitat per Internet, sense el seu consentiment. En el video en qüestió, que va generar certa alarma social, es podia veure un tracte denigrant al discapacitat i va ser difós a través de YOUTUBE. A diferència de la majoria de procediments sancionadors de l’AEPD, en aquest cas, aquesta va actuar d’ofici. Aquesta resolució allunya qualsevol dubte, si és que existia, en quan a considerar la imatge d’una persona, com una dada personal. Por veure el text íntegre de la resolució aquí

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56