Primera sanció a Espanya per l'ús de Cookies

Ja s’ha fet pública la primera sanció a Espanya per l’ús de Cookies en pàgines web. Així, el passat 23 de gener de 2014, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va dictar la primera resolució sancionadora (resolució número 2990/2013) per l’ús de Cookies.

El procediment sancionador es va iniciar contra dues pàgines web, dedicades a la venda de joies, per no facilitar informació sobre els dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (Cookies), ni sol·licitar el consentiment de l’usuari per a la seva utilització.

Després de l’inici del procediment sancionador, ambdues joieries, van canviar els textos legals de les seves pàgines web, passant a incloure informació sobre l’ús de les Cookies. No obstant això, després de la inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’estudi de la informació continguda en els textos legals, l’Agència resol sancionar a ambdues empreses per considerar que la informació continguda en els textos legals de les pàgines web és insuficient i poc clara.
Les sancions, per infracció de l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (o erròniament conegut com la Llei de Cookies) ascendeixen a 3.000 euros per una de les joieries i 500 euros per a l’altra.
Aquesta resolució ha estat objecte de tot tipus de crítiques ja que, l’article 22.2 de la LSSI no és clar, ni específica com complir amb la normativa, i la guia sobre l’ús de Cookies que va publicar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu moment, sembla no ser suficient o completa, després de veure els motius que han portat a l’Agencia a sancionar.
Per tot això, caldrà esperar a veure que diu l’Audiència Nacional sobre aquest tema, en cas que la resolució sigui recorreguda, o veure com evolucionen els següents procediments sancionadors referent a això per saber amb certesa què és el que vol l’Agència que facin els titulars de les web respecte a una normativa que és totalment incompleta. El que al nostre judici, provoca indefensió als desenvolupadors i titulars de plataformes web.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56