L'activitat de l'AEPD segueix augmentant

De l’acte de presentació de la Memòria anual de la AEPD, celebrat el dia 15 d’abril a Madrid, pot treure’s la conclusió que la seva activitat segueix augmentant de forma indubtable. Així es va destacar, entre altres coses, que els fets denunciats davant l’organisme durant el 2008, van augmentar un 45%. Dels 630 procediments sancionadors iniciats en aquest any, 535 van acabar en sanció. També van augmentar els procediments de declaració d’infracció contra Administracions Públiques, així com els procediment dels ciutadans de tutela de drets o els fitxers inscrits davant el Registre General [+]

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56