Aprovació del Reglament de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

El passat 6 de maig, es va publicar en el BOE el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, sent la seva entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació, això és, el 6 de maig de 2014.

El Reglament de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBCFT) entra en vigor més de 3 anys després de l’estipulat legalment.

Aquest Reglament no ha suposat grans modificacions o novetats respecte a la Llei, encara que si s’aprecia al llarg del redactat una voluntat d’adequar les mesures a complir en funció del risc real que tingui el subjecte obligat. No obstant això, el que s’ha fet, en comptes d’adequar les mesures en funció del risc, és suavitzar les mesures formals a les empreses que tinguin menys de 10 treballadors i un balanç anual inferior als 2 milions d’euros (Article 31 del Reglament).
Una altra de les novetats és l’haver de conservar la documentació durant un període de 10 anys (Article 28 del Reglament). Es tracta d’un dels terminis més extensos de la Unió Europea.
El Reglament també desenvolupa l’examen extern anual a efectuar per un expert. Situació aquesta que tampoc està contemplada en altres legislacions europees.
En definitiva el Reglament de PBCFT no ha suposat grans novetats i contínua deixant oberta la inseguretat jurídica dels subjectes obligats sobre què és el que realment han de fer. Al final, com és habitual, s’ha desenvolupat un Reglament poc clar, amb l’única finalitat de donar compliment al requerit des de la Unió Europea i amb la finalitat de que Espanya passi l’examen de GAFI (Grup d’Acció Financera Internacional). Per tant, caldrà esperar a que el SEPBLAC i els Tribunals es pronunciïn sobre les parts no concretes del Reglament.

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56