Telecinco perd en segona instància contra YouTube

L’Audiència Provincial de Madrid ja ha dictat sentència, la número 11/2014 (rotllo d’apel·lació 505/2012), en el procediment judicial instat per la cadena de televisió privada Telecinco contra YouTube.

En aquest cas, igual que a la primera instància (sentència de 20 de setembre de 2010, del Jutjat del Mercantil núm. 7 de Madrid) els magistrats han rebutjat les peticions de Telecinco.

Així, Telecinco va presentar demanda contra YouTube mitjançant la qual sol·licitava que YouTube, com a proveïdor de continguts, cessés en l’ús d’enregistraments i imatges titularitat de la cadena de televisió i, subsidiàriament, sol·licitava: primer que es considerés a YouTube, com a prestador de serveis d’intermediació (conforme a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d’ara endavant LSSI), responsable de la infracció de les obligacions dels prestadors de serveis i en segon lloc, es declarés que YouTube havia infringit drets de propietat intel·lectual i se li condemnés al cessament de la seva activitat.

En primer lloc, l’Audiència Provincial de Madrid rebutja la primera petició, sobre la base de que considera a YouTube un prestador de serveis d’intermediació de la societat de la informació (no proveïdor de continguts) i, per tant, la seva responsabilitat ve determinada per la LSSI.

En segon lloc, es desestima la petició que, tot i considerant-se a YouTube prestador de serveis d’intermediació, aquest sigui responsable dels continguts situats en la seva plataforma i això sobre la base de que, malgrat que disposa d’un departament de control dels vídeos que els usuaris pengen en la seva plataforma, això no és factor suficient que determini l’exclusió del règim de responsabilitat previst per als prestadors de serveis quan aquests no poden controlar el contingut de la seva plataforma (article 17 de la LSSI) ja que, el departament que pot controlar els vídeos resulta mínim en relació a la quantitat de vídeos que els usuaris pugen al portal.

En tercer lloc, l’Audiència Provincial considera que les notificacions efectuades per Telecinco a YouTube perquè cessés en l’ús d’imatges i enregistraments titularitat de la primera, no suposen coneixement efectiu per part de YouTube (per poder considerar-ho responsable) ja que, aquestes no especifiquen suficientment quins vídeos i a quins enregistraments es fa referència.

Finalment i sobre la base del principi de llibertat d’empresa, es desestima la petició de Telecinco respecte a suspendre amb caràcter definitiu els serveis d’intermediació de YouTube per vulneració dels drets de propietat intel·lectual.

Tot sembla indicar que Telecinco recorrerà davant el Tribunal Suprem la sentència, així que caldrà esperar a aquest pronunciament per veure com acaba el procediment judicial.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56