Sisena Sessió Anual Oberta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

El passat 14 de març de 2014 es va celebrar la Sisena Sessió Anual Oberta de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, on el Director de l’Agència, Jose Luis Rodríguez Álvarez, va exposar les principals novetats en matèria de protecció de dades de l’últim any.

Entre elles, es troba la problemàtica d’implementar la normativa de protecció de dades als nous models de negoci d’Internet, on es recullen grans quantitats de dades personals, en la majoria de casos sense que l’usuari sigui conscient d’això. En aquest sentit, el Director de l’Agència assenyala que “la confiança en els serveis d’Internet està sensiblement danyada, i només pot reparar-se amb més privacitat i més garanties per al ciutadà”.

Per això, i per fomentar la privacitat en el disseny de mitjans tecnològics i ser conscients del risc que un producte o servei pot ocasionar en la privacitat, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un nou instrument, la Guia d’Avaluació de l’Impacte en la Protecció de Dades, que permet a les empreses conèixer i identificar el risc de vulnerar el dret fonamental de la protecció de dades amb un determinat producte o servei (aquesta Guia es troba, fins al proper dia 25 d’abril de 2014, en període de recomanacions).

Finalment, el Director va destacar l’increment de les cerques i accessos, per part dels ciutadans, a informes i resolucions referits a: videovigilància, l’alta en serveis sense consentiment, la inserció indeguda en fitxers de morositat i la publicitat i comunicacions comercials. Això ve unit al fet que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sol·licitat al Congrés ampliar la seva plantilla perquè ja ha assolit la seva capacitat màxima per poder fer front a tot el treball, de fet diu haver-ho superat i necessitar amb urgència ampliar la seva plantilla de forma considerable.

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56