Sanció per no inscriure fitxers al Registre General

Una empresa, ha estat sancionada per l’AEPD amb 601,01 € per no tenir inscrits els fitxers de dades personals al Registre General de Protecció de Dades.

Aquesta acció està contemplada en l’Art. 26 LOPD, pel qual tota persona o entitat que procedeixi a la creació de fitxers de dades de caràcter personal, haurà d’avisar a la AEPD demanant la seva inscripció en el Registre.

Aquest procediment sancionador va ser iniciat prèvia denúncia d’un particular, el qual va denunciar a la AEPD que el sancionat no tenia fitxers inscrits en el Registre. Després de rebre la denúncia l’AEPD va iniciar tràmit d’investigació confirmant que el sancionat no tenia els fitxers inscrits i es va procedir a la seva sanció

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56