Sanció a un local per tenir càmeres de vídeo vigilància sense el cartell habilitant.

L’AEPD va sancionar a un establiment públic després de la denúncia presentada per la Direcció general de la Policia i de la Guàrdia Civil.

El local tenia sis càmeres de vídeo vigilància que no eren identificables per al públic ja que es trobaven ocultes sota la carcassa d’un detector de moviment. No hi havia en tot el local cap cartell anunciador de zona vídeo vigilància, aquests cartells són obligatoris mostrar-los en locals que disposin de càmeres de vídeo vigilància.
L’AEPD va multar a l’establiment amb 5000 € per la vulneració de l’Art. 6 LOPD; el tractament de dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc dels afectats, al no haver cartell de zona de vídeo vigilància els afectats no podien prestar el seu consentiment ja que no sabien de l’existència de les càmeres.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56