Publicades les dades de 100 millons d'usuaris de Facebook

Un expert en temes de seguretat en Internet, ha utilitzat un codi de programació i ha aconseguit recaptar les dades de 100 milions d’usuaris de la xarxa social; això s’ha pogut fer perquè els usuaris no havien configurat els paràmetres de seguretat.

L’objectiu era demostrar que Facebook té problemes de privacitat, ja que no garanteix als usuaris que els seus perfils no puguin ser visibles totalment o en part, per exemple al buscar-los en els cercadors de la xarxa.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56