Publicada la memòria del 2012 de l'AEPD

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha fet pública, com cada any, la memòria de l’any anterior, en aquest cas, del 2012.

En ella es recullen estadístiques sobre les denúncies presentades, les resolucions dictades, sancions imposades, etc. Així, i respecte a aquesta memòria ens sembla interessant ressaltar els següents punts:

1.- S’han incrementat en un 15% els fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de dades, sent Catalunya la comunitat autònoma amb més fitxers inscrits. Aquesta dada, tenint en compte la situació econòmica que passa el país i la d’empreses que han tancat, demostra que cada vegada hi ha més consciència i responsabilitat respecte a la normativa que protegeix el dret fonamental a la protecció de dades.
2.- La majoria de denúncies presentades en l’Agència pels ciutadans han estat contra empreses de telecomunicacions, contra els sistemes de videovigilància i contra entitats financeres. I, d’això ha resultat que: el 73% de les sancions totals imposades per l’Agència l’any passat han estat a empreses de Telecomunicacions i que les sancions que han estat superiors al milió d’euros han estat imposades a entitats financeres.
3.- Segons la memòria publicada per l’Agència, una de les majors inquietuds dels ciutadans respecte al dret a la protecció de dades és l’exercici dels Drets ARCO, és a dir, conèixer què dades seves s’estan tractant i sol·licitar l’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les mateixes. I en aquest sentit, cal ressaltar que s’han incrementat de forma molt considerable les sol·licituds en exercici del denominat dret a l’oblit a internet, tant és així, que en 2007 només es van presentar 3 sol·licituds, mentre que, l’any passat es van presentar 181 reclamacions en exercici de tal dret.
Aquests són alguns dels punts que considerem més rellevants, però si ho desitgen poden accedir a la nota de premsa i a la memòria publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56